Csoport irányítása | SHL Hungary | Strana 2

Csoport irányítása

"Problema Europeană" exercițiu în grup

Typ cvičení: 
Za jakým účelem?: 
Individuální či skupinové: 

O fabrică de medicamente din Anglia consideră expansiunea spre Europa. Candidații primesc informații despre produse și informații de bază despre piață, și trebuie să decidă în care țare vor face studiu de piață și pe baza căror criterii. 

"Jason" exercițiu în grup

Typ cvičení: 
Za jakým účelem?: 
Individuální či skupinové: 

Exercițiul conține o sarcină legată de personal: candidații trebuie să aleagă dintre 6 candidați proaspăt licențiați unul, care după dezvoltările necesare va deveni un lider cu succes într-o fabrică de medicamente. 

"Royal Borough of Thamesbridge" Group exercise

Typ cvičení: 
Za jakým účelem?: 
Individuální či skupinové: 

Participants join the management team of a local authority, and are asked to consider the effect of a set of circumstances on the authority’s corporate plan. Unassigned role play exercise: all candidates receive the same information and have to work toghether to reach a common decision.

"Amalgamated Baths" Group exercise

Typ cvičení: 
Za jakým účelem?: 
Individuální či skupinové: 

Participants take on functional management roles in a manufacturing company. The need to balance a corporate viewpoint with a particular objective, brings an element of competition to the discussion.

"The European Question" Group exercise

Typ cvičení: 
Za jakým účelem?: 
Individuální či skupinové: 

A British pharmaceutical factory is planning to extend towards Europe. The participants are provided with the basic parameters of the products and the European market, and have to decide in which country and according to what criterions to start consumer research. The European Question is an assigned role exercise. These exercises usually result in a more vivid argument between participants than unassigned role exercises.

"Nord Gas" Group exercise

Typ cvičení: 
Za jakým účelem?: 
Individuální či skupinové: 

In this group exercise, participants have to play a team of external consultants who give strategic advice to a factory. Nord Gas is an unassigned role exercise. These exercises (due to all participants having the same role) are fairer than assigned role exercises.

Stránky