Csoportos gyakorlatok | SHL Hungary | Page 2

Csoportos gyakorlatok

"Problema Europeană" exercițiu în grup

For what purpose?: 
Individual or group: 

O fabrică de medicamente din Anglia consideră expansiunea spre Europa. Candidații primesc informații despre produse și informații de bază despre piață, și trebuie să decidă în care țare vor face studiu de piață și pe baza căror criterii. 

Skupinová cvičení

Tento typ cvičení umožňuje odhalit kompetence, které se projevují jen v týmovém kontextu. Kdo jak dokáže argumentovat, kdo je schopný přesvědčit ostatní, kdo přebere řízení týmu, od koho pocházejí nápady - to jsou takové schopnosti, které se dají nejlépe pozorovat v přirozeném kontextu. SHL nabízí široký výběr skupinových cvičení; většina z nich je také připravena k tomu, abychom je přizpůsobili speciálním nárokům klienta.

Gruppenübungen

Ez a gyakorlattípus arra ad lehetőséget, hogy olyan kompetenciákat mérjünk, amelyek csak csoportos körülmények esetén nyilvánulhatnak meg. Ki hogyan tud érvelni, ki tudja meggyőzni a másikat, ki veszi át a csoport irányítását, kitől származnak az ötletek: mind olyan készség, amit a legjobb természetes közegében tanulmányozni. Az SHL sokféle csoportos gyakorlattal rendelkezik, s a legtöbb ezek közül arra is alkalmas, hogy a megrendelő speciális igényéhez igazítsuk.

"Royal Borough of Thamesbridge" Group exercise

For what purpose?: 
Individual or group: 

Participants join the management team of a local authority, and are asked to consider the effect of a set of circumstances on the authority’s corporate plan. Unassigned role play exercise: all candidates receive the same information and have to work toghether to reach a common decision.

Pages