A pszichológiai tesztek – hogyan működnek, és miért van szükség rájuk? | SHL Hungary

A pszichológiai tesztek – hogyan működnek, és miért van szükség rájuk?

pszich_tesztek.jpg

A pszichológiai tesztek alkalmazásának kezdete 1879-re tehető, amikor Wilhelm Wundt megalapította Lipcsében az első kísérleti pszichológiai laboratóriumot, leginkább a látási, illetve a hallási érzékelést vizsgálva. Ettől kezdve a mérés a pszichológiai megismerés alapvető eszköze lett.

Wundt vizsgálatainak nyomán lassanként elkezdtek fejlődni a pszichológia mérési módszerei. Az első világháborúban sikeresen vizsgáztak az első intelligencia tesztek, így a háború után gyorsan nőtt a tesztek választéka és népszerűsége. Hamarosan megjelentek a sajátos képességeket vizsgáló eljárások és a személyiségtesztek is. Napjainkra a tesztek a pszichológusok mindennapos segédeszközévé váltak.

Az ember megismerése nem könnyű feladat akár önmagunk, akár mások megismerése a cél:

  1. Saját lelki jelenségeinkről legtöbb esetben közvetlen tudomásunk van. Ezt használja fel az önmegfigyelés, mely sokáig az egyedüli módszere volt a pszichológiának. De az önmegfigyelést sok minden torzítja, ezért saját magunk megismerésének is csak a kiindulópontja lehet.
  2. Más emberek lelki jelenségeiről csak közvetve, többnyire a viselkedésük megfigyeléséből szerezhetünk tudomást. Igaz, hogy a lelki jelenségek funkciója éppen a valóság tükrözése, értékelése, majd a legmegfelelőbb viselkedésmód kiválasztása, irányítása, a lelki jelenségeink és a viselkedés közti összefüggés azonban rendkívül összetett. Ezen segít a pszichológia tudományát megalapozó pszichológiai kísérlet, melynek lényege éppen az, hogy a vizsgálandó lelki jelenségeket mesterségesen idézi elő olyan szigorúan ellenőrizhető helyzetben, ahol ez a jelenség lényegénél fogva cselekvésben vagy valamilyen fiziológiai változásban – a bőrellenállásban, az agyközpontokról (EEG) vagy az izmokról (EMG) elvezetett bioelektromos jelek változásában – megnyilvánul.  A lelki jelenség és egy megfigyelhető, mérhető jelenség közötti kapcsolat így egyértelművé, maga a lelki jelenség pedig vizsgálhatóvá válik. Egy kísérlet azonban többnyire alapos előkészítést kíván, végrehajtása pedig hosszadalmas és bonyolult, ami nagy szakértelmet és gyakran drága műszereket is igényel. Az élet viszont rendszerint azt kívánja a pszichológusoktól, hogy viszonylag gyorsan hozzanak döntéseket, szükség volt tehát olyan eszközökre, melyek viszonylag gyorsan képesek valamilyen megoldást nyújtani a személyügyi döntések eredményességének elősegítésére. Ilyen eszközök a pszichológiai tesztek.

A pszichológiai teszt az emberi viselkedés vizsgálatára szolgáló olyan rendszeres, de viszonylag gyors eljárás (módszer), amellyel a vizsgált személy valamilyen szempontból lényeges viselkedése előre jelezhető, bizonyos lelki jelenségei egy kategóriarendszer kategóriáiban elhelyezhetők, vagy egy számszerű skálán mérhetők.

A pszichológián belül három jól megkülönböztethető eljárás-csoportra használatos a teszt elnevezés:

  1. tudásszintmérő tesztek (pl. matematikában, biológiában, gyorsírásban),
  2. pszichometriai tesztek (intellektuális képességek, érdeklődés, személyiségvonások mérésére),
  3. klinikai eszközök vagy „kvázitesztek” (melyek az egyéni tulajdonságok felbecsülését lehetővé teszik, de nem vezetnek objektív pontértékhez).

A munkaerő kiválasztásában és később a fejlesztésében is fontos szerepe van a teszteknek és a kérdőíveknek. Az SHL Tréning Akadémia két napos, gyakorlatias képzés keretében nyújt betekintést a munka világában használható tesztek összetett világába. Ennek során elsajátítható

  • a képességtesztek alkalmazása,
  • a személyiséget, kompetenciát és motivációt mérő kérdőívek használata,
  • a teszt eredmények elemzése és kiértékelése,
  • a tesztek felhasználása a legalkalmasabb dolgozók kiválasztására.

A részletekért érdemes ellátogatni a honlapunk kiválasztás és fejlesztés tesztekkelaloldalára!

További híreink

Ha érdekesnek, hasznosnak találta a fentieket, ossza meg másokkal is!