Controller | SHL Hungary
 
 

Controller

Numerical Test (Managerial) for Managers and Financial Experts

This kind of test measures, how precise and correct the candidate is in concluding from numerical data. The given numerical data is from the area of managerial work.

Numerikus Teszt (Managerial) vezetők és pénzügyi szakértők számára

Ez a teszt azt méri, hogy a jelölt, mennyire tud pontos és helyes következtetéseket levonni számadatokból. A megfogalmazott adatokat célcsoporttól függően a vezetői vagy pénzügyi munkakörből vettük ki.