Papír és ceruza | SHL Hungary | Pagina 14

Papír és ceruza

Test de interpretarea logică a datelor numerice

Modul completării: 
Tip test: 
Pe cine evaluează;: 
Scop: 

Acest test evaluează abilitatea de a trage concluzii corecte pe baza datelor numerice prezentate în tabeluri sau diagrame. Exercițiile din acest test seamănă la sarcinile adevărate a unui manager. Candidații pot folosi calculator la rezolvarea exercițiilor, astfel în loc de capacitatea de calcul, se pune accent pe înțelegerea și evaluarea datelor. 

Test de interpretarea logică a datelor numerice

Modul completării: 
Tip test: 
Pe cine evaluează;: 
Scop: 

Acest test evaluează abilitatea de a trage concluzii corecte pe baza datelor numerice prezentate în tabeluri sau diagrame. Exercițiile din acest test seamănă la sarcinile adevărate a unui manager. Candidații pot folosi calculator la rezolvarea exercițiilor, astfel în loc de capacitatea de calcul, se pune accent pe înțelegerea și evaluarea datelor. 

Test de interpretarea logică a textelor

Modul completării: 
Tip test: 
Pe cine evaluează;: 
Scop: 

Testul evaluează abilitatea de a înțelege logica argumentării prin testarea interpretării de către candidate a textelor prezentate în scris. Atât natura exercițiilor cât și conținutul lor sunt legate de munca de management. După citirea fragmentelor, candidatul trebuie să decidă despre unele afirmații dacă acestea sunt adevărate, false, sau nu se poate spune pe baza informațiilor din text.

Seria de Teste pentru Manageri (MGIB) pentru licențiați

Modul completării: 
Tip test: 
Pe cine evaluează;: 
Scop: 

Probabil cea mai des utilizată baterie de teste SHL (pe plan național și internațional), Seria de Teste pentru Manageri evaluează abilitatea gândirii logice cu ajutorul exercițiilor verbale și numerice - acestea fiind exercițiile cele mai tipice pozițiilor de tip manager.

Pagini