360 fokos kérdőívek | SHL Hungary | Pagina 2

360 fokos kérdőívek

Măsură (images 1) chestionari pentru reprezentanți servicii clienți

Chestionarul Măsură 1 este unul scurt auto-descriptiv. Evaluează doar șase caracteristici, cu reliabilitate puternică. Dacă timpul este limitat, merită luat în considerare. Excelent pentru training. 

Chestionar de competență în serviciul clientului (CCCI) pentru agenți de vânzare

În primul rând pentru selectarea 0i diagnostizarea nevoilor de dezvoltare a lucrătorilor, care sunt în domeniul serviciilor (servicii clienți, vânzări). 

Chestionar de competențe în serviciul clientului (CCCI) pentru reprezentanți servicii clienți

Este recomandat în primul rând la selectarea și descoperirea nevoilor de dezvoltare a reprezentanților servicii clienți, a prestatorilor de servicii sau a agenților de vânzări. 

360° dotazníky

Stále častěji užívanou metodou SHL Talent Measurement Solutions je MFS (Multi-rater Feedback System), tj. 360° online dotazník, který značně pomáhá personalistům mimo jiné při hodnocení výkonu a určování tréninkových potřeb, ale i při kariérovém poradenství. Jako v případě každého 360° dotazníku, cílová osoba je kromě sebehodnocení hodnocena nadřízeným, bezprostředními spolupracovníky, podřízenými a klienty. Výsledky pak shrnuje počítačový expertní systém. Cílová osoba může být hodnocena až patnácti hodnotiteli.

Hodnocení manažerských kompetencí - 360 st. zpětná vazba (PMC)

PMC je výborným nástrojem pro důkladný a konstruktivní rozvoj manažerů. Dotazník, který vyplňuje nejen hodocená osoba, ale také její kolegové, podřízení, nadřízení a klienti, analyzuje 36 klíčových kompetencí z různých hledisek. Dotazník lze vyplnit i počítačem, což přispívá k flexibilnímu užívání. Výstupní počítačová zpráva, která je všeobecně srozumitelná a určená specificky pro hodnoceného manažera, pomáhá odhalit a akcentovat oblasti rozvojových potřeb. PMC lze spojit s Balíčkem seberozvoje, obsahujícím rady pro rozvoj.

Umfassende Führungskompetenz Test (PMC)

PMC ist ein ausgezeichnetes Instrument zur tüchtigen, konstruktiven Managerentwicklung. Es untersucht die 36 wichtigsten Führungskompetenzen, welche aus mehreren Gesichtspunkten analysiert werden. Außer der untersuchten Person wird der Test von den Kollegen (seine Mitarbeiter, Untergebenen, Leiter, Klienten) ausgefüllt. Um die flexible Testausfüllung zu fördern, kann man die Tests online ausfüllen. Die gemeinverständliche online Deutung der Tests, die sich ausdrücklich an die Leiter wendet, hilft die Erkenntnis und das Bekenntnis der noch zu enwickelnden Bereiche.

360-Grad-Feedback Fragebogen

Die MFS (Multi-rater Feedback System) 360-Grad-Feedback Fragebogen ist die immer mehr benutzte Untersuchmethode der Talent Measurement Solutions von SHL. Es unterstützt die Arbeit der Humanpolitik Experten und man kann die 360-Grad-Feedback Methode auf die Leistungsbewertung, die Vermessung der Trainingsbedarfe und auf die Karriereberatung anwenden. Bei jeden 360-Grad-Feedback Fragebogen, wird die Fokusperson von Selbst, seinem Leiter, seinen Mitarbeiter, Untergebenen und Klienten ausgewertet. Die Ergebnisse werden mit dem sachverständigen Computersystem zusammengefasst.

Perspectives on Management Competencies (PMC)

The PMC facilitates constructive, in-depth, 360° degree development of managers, based on detailed assessment of 36 key management competencies, viewed from multiple perspectives. Besides the candidate, a number of other people (colleagues, subordinates, managers, clients) fill the questionnaire as well. The test can be administered with a computer which makes test-taking flexible. The comprehensible, computer generated report is aimed particularly for managers (i.e. the candidates), and helps to identify and accept areas of development.

Chestionare pentru evaluare 360 de grade

Metoda din ce în ce mai populară CEB's SHL Talent Measurement Solutions, MFS (Multi-rater Feedback System), este un chestionar online de 360 de grade, care ajutând munca profesioniștilor de RU poate folosită pentru evaluarea performanței, pentru evaluarea nevoilor de dezvoltare, sau pur și simplu pentru îndrumare în carieră. Ca în fiecare chestionar de 360 de grade, persoanele de focus sunt evaluați de ei înșiși, de șefii lor, de colegi la același nivel, de subordonați și de clienți, iar rezultatele sunt rezumate de un sistem informatizat.

360-degree questionnaires

SHL’s 360° feedback system is designed to integrate easily with customer requirements. SHL offer assessment support or training throughout the entire development process, from defining objectives, or selecting appropriate competencies and behaviours through delivering the 360° assessment and interpreting and delivering feedback. In addition, the results from UCF based solutions can be combined with OPQ results to create a Performance vs. Potential report, giving you an opportunity to really focus on developing real potential.

Pagini