Vezető | SHL Hungary | Pagina 4

Vezető

Test numeric de verificare a raţionamentului logic

Modul completării: 
Tip test: 
Pe cine evaluează;: 
Scop: 

Acest test evaluează capacitatea de a trage concluzii corecte pe baza datelor numerice prezentate în tabele sau diagrame. Exerciţiile şi datele folosite seamănă cu datele şi sarcinile reale a managerilor. Pentru rezolvarea testului se poate folosi calculator, astfel accentul este pe înţelegere şi evaluare în loc de capacitatea de calcul.  

Test numeric de verificare a raţionamentului logic

Modul completării: 
Tip test: 
Pe cine evaluează;: 
Scop: 

Acest test evaluează capacitatea de a trage concluzii corecte pe baza datelor numerice prezentate în tabele sau diagrame. Exerciţiile şi datele folosite seamănă cu datele şi sarcinile reale a managerilor. Pentru rezolvarea testului se poate folosi calculator, astfel accentul este pe înţelegere şi evaluare în loc de capacitatea de calcul.  

 

 

Hodnocení manažerských kompetencí - 360 st. zpětná vazba (PMC)

PMC je výborným nástrojem pro důkladný a konstruktivní rozvoj manažerů. Dotazník, který vyplňuje nejen hodocená osoba, ale také její kolegové, podřízení, nadřízení a klienti, analyzuje 36 klíčových kompetencí z různých hledisek. Dotazník lze vyplnit i počítačem, což přispívá k flexibilnímu užívání. Výstupní počítačová zpráva, která je všeobecně srozumitelná a určená specificky pro hodnoceného manažera, pomáhá odhalit a akcentovat oblasti rozvojových potřeb. PMC lze spojit s Balíčkem seberozvoje, obsahujícím rady pro rozvoj.

Dotazník motivace (MQ)

Dotazník motivace doporučujeme pro hodnocení manažerů a expertů. Respondent má o různých výrocích označit, do jaké míry ho motivují při práci. Dotazník může být použit samostatně, ale také jako užitečný doplněk k dotazníkům osobnosti SHL. Jelikož míra motivace může časem a vlivem okolností značně fluktuovat, doporučujeme užívat tento dotazník relativně často.

Umfassende Führungskompetenz Test (PMC)

PMC ist ein ausgezeichnetes Instrument zur tüchtigen, konstruktiven Managerentwicklung. Es untersucht die 36 wichtigsten Führungskompetenzen, welche aus mehreren Gesichtspunkten analysiert werden. Außer der untersuchten Person wird der Test von den Kollegen (seine Mitarbeiter, Untergebenen, Leiter, Klienten) ausgefüllt. Um die flexible Testausfüllung zu fördern, kann man die Tests online ausfüllen. Die gemeinverständliche online Deutung der Tests, die sich ausdrücklich an die Leiter wendet, hilft die Erkenntnis und das Bekenntnis der noch zu enwickelnden Bereiche.

Pagini