Értékesítő/Ügyfélszolgálatos | SHL Hungary | Pagina 5

Értékesítő/Ügyfélszolgálatos

Dotazník motivace (MQ)

Dotazník motivace doporučujeme pro hodnocení manažerů a expertů. Respondent má o různých výrocích označit, do jaké míry ho motivují při práci. Dotazník může být použit samostatně, ale také jako užitečný doplněk k dotazníkům osobnosti SHL. Jelikož míra motivace může časem a vlivem okolností značně fluktuovat, doporučujeme užívat tento dotazník relativně často.

"Verhalten am Arbeitsplatz" (OPQ 32) + Motivationsfragebogen (MQ) für Vertriebsmitarbeiter

Mit der gleichzeitiger Anwendung der zwei Fragebögen kann man die Vertriebskompetenzen und die Vertriebsmotivationen feststellen. Mit der gemeinsame Nutzung der zwei Fragebögen kann man auch feststellen, in welchem Vertriebszyklus der Kandidat stark ist.

Motivationsfragebogen (MQ)

Wir empfehlen den Motivationsfragebogen, um Leiter und Experten zu prüfen. Die Testperson muss über einige Behauptungen entscheiden, wie stark motivierend sie für ihre Arbeit sind. Der Motivationsfragebogen ist auch verwendbar allein, aber er ist nützliche Ergänzung zu den Persönlichkeitsfragebogen von SHL. Da die Motivation wegen der Zeit und den Umständen große Fluktuation zeigen kann, wird es empfohlen, den Fragebogen mehrfach einzusetzen.

Pagini