Numerikus tesztek | SHL Hungary | Seite 5

Numerikus tesztek

Test de interpretarea logică a datelor numerice

Art der Ausfüllung: 
Art des Tests: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Acest test evaluează abilitatea de a trage concluzii corecte pe baza datelor numerice prezentate în tabeluri sau diagrame. Exercițiile din acest test seamănă la sarcinile adevărate a unui manager. Candidații pot folosi calculator la rezolvarea exercițiilor, astfel în loc de capacitatea de calcul, se pune accent pe înțelegerea și evaluarea datelor. 

Test de interpretarea logică a datelor numerice

Art der Ausfüllung: 
Art des Tests: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Acest test evaluează abilitatea de a trage concluzii corecte pe baza datelor numerice prezentate în tabeluri sau diagrame. Exercițiile din acest test seamănă la sarcinile adevărate a unui manager. Candidații pot folosi calculator la rezolvarea exercițiilor, astfel în loc de capacitatea de calcul, se pune accent pe înțelegerea și evaluarea datelor. 

Test de calculaţii tehnice

Art der Ausfüllung: 
Art des Tests: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Testul măsoară abilitatea de a face calculaţii de bază. Înţelegerea, interpretarea şi rezolvarea relaţiilor având un rol accentuat. Deaorece conţinutul exerciţiilor ţin de domeniul producţiei, testul este în special potrivit pentru a măsura abilitatea de calcul a muncitorilor calificaţi. 

Seiten