Speciális kézügyességtesztek | SHL Hungary

Speciális kézügyességtesztek

Mandex

Art der Ausfüllung: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Testul evaluează dexteritatea manuală necesară pentru asamblarea obiectelor. Candidatul primește un model asamblat pe o bază de lemn compusă din 6 plăci de oțel și diferite elemente conectoare. Sarcina este asamblarea unei structuri identice cu acest model dintr-un set de elemente fără a folosi vre-o altă unealtă. Candidatul este punctat pe baza elementelor puse la locul potrivit. 

Mandex

Art der Ausfüllung: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Testul evaluează dexteritatea manuală necesară pentru asamblarea obiectelor. Candidatul primește un model asamblat pe o bază de lemn compusă din 6 plăci de oțel și diferite elemente conectoare. Sarcina este asamblarea unei structuri identice cu acest model dintr-un set de elemente fără a folosi vre-o altă unealtă. Candidatul este punctat pe baza elementelor puse la locul potrivit. 

Speciální testy zručnosti

NÁSTROJE MĚŘÍCÍ ZRUČNOST

Tato série se skládá ze dvou testů a meří zručnost. Úkolem je během stanovené doby smontovat konstrukci skládájící se z různých součástí - což znamená, že toto cvičení je zároveň pracovní simulací. Nástroj je doporučován pro manuální pracovníky pracující ve výrobě. Testy nevyžadují žádné školní vzdělání.

Mandex

Art der Ausfüllung: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Test měří zručnost potřebnou ke smontování předmětů. Uchazeč obdrží model na dřevěném podkladu, který se skládá z šesti ocelových tyčinek a různých spojovacích elementů. Úkolem je z předložených elementů smontovat konstrukci totožnou s modelem, a to bez veškerého dalšího nářadí. Obdržený počet bodů se pak počítá podle počtu elementů, které jsou na správném místě.

Arbeitsfähigkeit: Handfertigkeit (WSS Manual Dexterity) Testpaket für Handarbeiter

Art der Ausfüllung: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Diese Testserie besteht aus zwei Tests, die die Handfertigkeit untersucht. Der Kandidat muss aus verschiedenen Bestandteile bestehende Konstruktion innerhalb der angegebenen Zeit zusammenbauen. In diesem Sinne sind sie Arbeitssimulation-Übungen.

Mandex

Art der Ausfüllung: 
Wen untersuchen Sie?: 
Zweck: 

Dieser Test untersucht die Handfertigkeit, die zu dem Zusammenbau der Gegenstände notwendig ist. Der Kandidat bekommt ein Modell, welches auf einer Holz-Grundlage zusammengebaut wird und welches aus 6 Stahlplatte und verschiedene anschließende Elemente besteht. Die Aufgabe ist es, aus den angegebenen Elemente ohne andere Werkzeuge eine Konstruktion zu bauen, die das Modell ähnlich ist. Die Punkte werden anhand von den Elemente gerechnet, die den entsprechenden Platz kommen.

Seiten