Logikus gondolkodás tesztek | SHL Hungary

Logikus gondolkodás tesztek

Induktiv Fähigkeitstest (Interactive)

Der induktive Fähigkeitstest (Interactive) untersucht die Fähigkeit zur Lösung von komplexen, nicht eindeutigen Problemen. Innerhalb davon, inwieweit der Teilnehmer fähig ist, den Zusammenhang zwischen scheinbar nicht zusammenpassenden Informationen zu erkennen, und aufgrund deren, die richtigen Folgerungen abzuleiten, das Verhältnis der Informationen zu verstehen. Kann bei Positionen nützlich sein, wo oft neue Konzeptionen und Annäherungen gebraucht werden.

Induktiv Fähigkeitstest (Next Generation)

Der induktive Fähigkeitstest (Next Generation) untersucht, inwieweit der Teilnehmer fähig ist, den Zusammenhang zwischen scheinbar nicht zusammenpassenden Informationen zu erkennen, und aufgrund deren, die richtigen Folgerungen abzuleiten, das Verhältnis der Informationen zu verstehen. Die Fähigkeit zum logischen Denken ist in den meisten Arbeitsbereichen unerlässlich. Wegen seiner Adaptabilität ist der Test für den meisten Positionen und Stufen geeignet.

Inductive Reasoning (Interactive)

Verify Interactive Inductive Reasoning assessment measures a candidate’s ability to identify patterns within pieces of information and generate innovative solutions. The test measures the ability to infer rules, patterns, or sequences and then use that information to predict outcomes. The task presents candidates with information presented as shapes and alphanumeric sequences.

Induktív képességteszt (Interactive)

Az Induktív képességteszt (Interactive) komplex, nem egyértelmű problémák megoldásának képességét vizsgálja, azon belül is, hogy a kitöltő mennyire képes látszólag össze nem illő információk közötti összefüggéseket felismerni, azok alapján helyes következtetéseket levonni és megérteni a különböző információk közötti kapcsolatokat. Hasznos lehet olyan pozícióknál, ahol gyakran kell új koncepciókat és megközelítéseket alkalmazni. 

Induktív képességteszt (Next Generation)

Az Induktív képességteszt (Next Generation) teszt azt méri, hogy a kitöltő mennyire képes látszólag össze nem illő információk közötti összefüggéseket felismerni, azok alapján helyes következtetéseket levonni és megérteni a különböző információk közötti kapcsolatokat. A logikus gondolkodási képesség a legtöbb munkakörben elengedhetetlen. A teszt adaptív jellegéből adódóan a legtöbb munkakörhöz és szinten megfelelően alkalmazható.

Adaptív intelligenciateszt

Art der Ausfüllung: 
Art des Tests: 
Zweck: 

Az Adaptív intelligenciateszt (Kevert progresszív mátrixok; Scrambled Adaptive Matrices; SAM) azt méri, hogy a tesztkitöltő mennyire képes összefüggéseket alkotni és szabályszerűségeket felfedezni újszerű és látszólag összefüggéstelen ingerek között. Ez a képesség az általános intelligencia két nagy összetevőjének egyike, és mint ilyen nagyban segítheti a tesztkitöltőt az élet legkülönbözőbb területein felmerülő problémák megoldásában. Mivel ilyen széles körben alkalmazott képességet mér, a teszt eredménye jól jelzi előre az élet különböző területein elért teljesítményeket.

Online szókincsteszt

Art der Ausfüllung: 
Zweck: 

Ez a teszt azt méri, a jelölt mennyire képes szavak jelentését azonosítani. Ez a képesség fontos minden olyan helyzetben, amelyben a szóbeli vagy írásbeli kommunikáció kiemelkedő szerephez jut.  A teszt 25 feladatból áll, kitöltése nagyjából 15 percet vesz igénybe. Kilenc szóból kell kiválasztani azt a kettőt, amelyek jelentése a legközelebb áll egymáshoz.

Test de Vocabular Mill Hill

Testul completează testele Raven ce măsoară interligența nonverbală. Conține cuvinte care sunt cunoscute de "oamenii inteligenți", însă nici ei nu știu neapărat ce înseamnă. Sarcina candidatului este să aleagă sinonima dintre răspunsurile posibile. 

 

Seiten