Megnevezem, tehát megoldom? - Konfliktuskezelés nyelvi eszközökkel | SHL Hungary

Megnevezem, tehát megoldom? - Konfliktuskezelés nyelvi eszközökkel

yxgcy.jpg

A szabad információáramlás a hatékony munka egyik alapvető feltétele. Sokszor esik szó arról, hogy mennyire sok múlik a kollégák egymás közti kommunikációjának minőségén. Azonban ritkán esik szó a kommunikáció alapköveiről, a szavakról, fogalmakról. Pedig a gazdag szókincs nem csak az információáramlást könnyíti meg, de a különböző helyzetek megértésében, és így feldolgozásában is sokat segít.

Egy Nagy-Britanniában végzett kutatás azt vizsgálta, hogy mennyire befolyásolja szókincsünk a színérzékelésünket. A kutatás egyik kiindulópontja a görög nyelv volt, amely több szót is használ a kék különböző árnyalataira. Azok a görögök, akik sok éven át éltek angol nyelvterületen és elszoktak ezen szavak használatától, idővel azt a képességüket is elveszítették, hogy magabiztosan megkülönböztessék egymástól a szóban forgó árnyalatokat. A magyar nyelvben a mindenki által ismert piros és a vörös szavak eltérő értelmezéséből adódhatnak félreértések, de korántsem akkorák, mint abban az esetben, ha az egyik fél szókincséből egyszerűen hiányoznak bizonyos szavak. Bár a magenta, az enciánvagy az indigó jelentésével a többség még nagyjából tisztában van, de kevesen tudják, hogy mit jelent például a lüszter szín. A munka során kínos kellemetlenségekhez vezethetnek a szakmai szókincs terén lappangó hiányosságok vagy félreértések.

A világos jelentéstartalommal bíró elemekből felépülő gazdag szókészlet ugyanakkor nem csak az egymás közötti kommunikációt könnyíti meg, hanem felbecsülhetetlen segítséget nyújt a különböző helyzetek és jelenségek felismerésében is.

Ken Wilber amerikai gondolkodó rámutatott, hogy kisgyermekkori tapasztalatainkat azért felejtjük el, mert azok még nyelvi képességeink kialakulása előtt történtek.

A gondolkodás képessége elválaszthatatlan a nyelvi képességektől. Könnyű belátni, hogy amit nem tudunk megfogalmazni, azt nem tudjuk feldolgozni sem. Rosszkedvűnek lenni – ez sok mindent jelenthet. Lehetünk szomorúakmelankolikusaklevertekelkeseredettekgondterheltek vagy kiábrándultak. E szavak jelentése hasonló, például az elkeseredettség és a kiábrándultság is a csalódásból eredő érzés, de míg az egyik kétségbeeséssel, addig a másik lemondással, beletörődéssel társul.

Vannak, akik már ezeket a viszonylag közérthető különbségeket is nehezen érzékelik, az olyan összetettebb fogalmakról pedig, mint mondjuk a depresszió, csak nagyon homályos elképzeléseik vannak. A poszttraumás stressz zavar jelenségét például csak kevesen ismerik, és az ilyen tüneteket mutató személyeket sommásan idegbetegneknem normálisnak bélyegzik.

Sokszor maguk az érintettek sem tudják, hogy miért viselkednek irracionális módon, hiszen nincsenek sem ismereteik, sem szavaik a problémájukra.

Így persze annak megoldása is lehetetlenné válik. A felismerés, a dolgok nevén nevezése azonban máris egy nagy lépés a megoldás felé.

Tehát elmondhatjuk, hogy nem csak a munkafolyamatok hatékony menedzseléséhez, de a konfliktusok kezeléséhez, sőt, az eredményesebb gondolkodáshoz és önmagunk megismeréséhez is felbecsülhetetlen értékkel bírnak a fejlett nyelvi képességek és a gazdag szókincs, aminek vizsgálatára az SHL papír/ceruza és online vizsgáló eszközzel is rendelkezik.

Aki pedig olvasni szeretne a konfliktusok megoldásának hatékony módjáról, annak jó szívvel ajánlom Williem Stillwell-Jere Moorman: A konfliktus az élet része, a háború elkerülhető című könyvét.

További híreink

Ha érdekesnek, hasznosnak találta a fentieket, ossza meg másokkal is!