O nás | SHL Hungary

O nás

SHL Hungary Kft. distribuuje nástroje SHL Talent Measurement Solutions zaměřené na hodnocení kompetencí. SHL Hungary pomáhá od roku 1992 maďarským společnostem vybírat ty zaměstnance z okruhu uchazečů, kteří jsou schopni danou práci nejúčinněji vykonávat. Testy a simulační cvičení SHL byly vytvořeny vědeckou důkladností. U těch organizací, které používají nástroje SHL, se podíl osvědčených přijatých zaměstnanců značně zvýšil. Dotazníky kompetencí SHL jsou ročně užívány pro hodnocení přibl. 15.000 osob v soukromém a veřejném sektoru v Maďarsku, a to jak samostatně, tak i součástí Assessment Center.
SHL důkladně naučí odborníky personalistiky užívat nástroje hodnocení. Účastníci kurzů mohou nově osvojené znalosti používat i při výběru a rozvoji manažerů a odborníků.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!