Pro kandidáty | SHL Hungary

Pro kandidáty

JAK SE MÁM PŘIPRAVIT NA TESTOVÁNÍ?

Rádi bychom Vám poskytli několik užitečných typů pro případ, že jste v rámci výběrového řízení na nějakou pozici byl(a) informován(a), že součástí výběrového řízení je absolvování testů či dotazníků:

  • nejdůležitější, co můžete udělat, je být odpočatý/á
  • v případě online testů se přesvědčte, zda Vaše internetové připojení dobře funguje a zda nejsou kolem Vás rušivé okolnosti; 
  • probíhá-li testování osobně, nechte si dostatek času na cestování, abyste se nemusel(a) znervozňovat, zda dorazíte včas; 
  • předtím, než se dáte do vyplňování, přesvědčte se, že dotazník sbírá informace výlučně v souvislosti s Vaší prací, přístupem k pracovní činnosti, chováním na pracovišti nebo Vaší motivací a nezabývá se Vaším soukromým životem či osobními zvyky; 
  • v každém případě žádejte o zpětnou vazbu Vašich výsledků - i kdyby nebyla podávána osobně, protože na zpětnou vazbu jakoukoliv formou máte nárok.

VYZKOUŠEJTE SI NAŠE TESTY ZDARMA ZDE!

PŘIPRAVUJETE SE NA ASSESSMENT CENTRUM?

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!