Průzkum firemní kultury | SHL Hungary

Průzkum firemní kultury

Firemní kultura podstatně ovlivňuje výkon organizace: určuje, jaké chování je žádoucí, jaká je spolupráce zaměstnanců, jak probíhá rozhodování, jakým způsobem jsou informace sdělovány, jak organizace reaguje na vnější vlivy, jak pracovníky motivuje. Dotazník firemní kultury pomáhá při analýze těchto faktorů. Používaný model předpokládá, že neexistuje taková firemní kultura, která by byla vhodná pro všechny organizace.

Dotazník lze administrovat písemně nebo online. Zpracování dat probíhá pomocí speciálního softwaru SHL.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!