Kurzy | SHL Hungary

Kurzy

Tréninková akademie SHL (bezplatná)

    další informace    
 

Assessment a Development Centrum (AC/DC)

Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 
2024.10.30.
2024.10.31.
Délka kurzu: 
2 dny

V minulých letech jsme pomohli několika velkým maďarským podnikům vytvořit jejich samostatný systém Assessment Centra a Development Centra (AC/DC). I Vy si teď můžete od našich konzultantů osvojit, jak začlenit Assessment Centra a Development Centra do systému výběru a plánování kariéry Vaší firmy a aplikovat tuto metodu samostatně a dlouhodobě.

Absolvováním našeho dvoudenního praktického školení budete schopeni začlenit Assessment-Development Centrum do systému výběru a plánování kariéry organizace a to včetně následujících elementů:

Výběr a rozvoj pomocí testů

Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 
2024.10.01.
2024.10.02.
Délka kurzu: 
2 dny

Během našeho dvoudenního praktického školení si můžete prostřednictvím osobních zkušeností a praxe osvojit osvědčené metody efektivního výběru a rozvoje zaměstnanců:

  • používání dotazníků měřících osobnost, kompetence a motivaci;
  • aplikace psychologických a schopnostních testů; 
  • vyhodnocení a analýza testových výsledků; 
  • provádění důsledného hodnocení na bázi kompetencí.

360° hodnotící metody

Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 
2024.11.08.
Délka kurzu: 
1 den

Při našem jednodenním, prakticky orientovaném kurzu si můžete osvojit způsob používání nástrojů pro 360° hodnocení výkonu a tím rychle a účinně poznat silné a slabé stránky Vašich kolegů.

Co se můžete na kurzu naučit?

Kompetenční pohovory

Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 
Délka kurzu: 
1 den

Tento kurz doporučujeme HR odborníkům, kteří chtějí stavět výběr a hodnocení výkonu na kompetencích. Cílem našeho kurzu je obeznámit účastníky se strategiemi a metodami dotazování, s procesem přípravy a provádění pohovorů a s návrhem kompetenčních modelů.

Absolvováním tohoto jednodenního školení účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale také osobní zkušenost, neboť klademe velký důraz na praxi.

Používání testů způsobilosti pro účely výběru

Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 

Testy způsobilosti jsou nejjednodušší, nejméně pracné, nejlevnější a přesto efektivní prostředky pro výběr pracovníků.

SHL vyvinula za posledních 50 let bohatý sortiment "papír-tužka" testů, manipulačních testů a online instrumentů. Tyto testy se široce používají ve všech částech světa, včetně Maďarska, k výběru manuálních pracovníků, obchodních zástupců, absolventů a manažerů.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!