Nástroje upravené dle potřeb | SHL Hungary

Nástroje upravené dle potřeb

Nová generace online nástrojů

SHL Hungary Kft. již více než 20 let pomáhá společnostem optimalizovat výběr zaměstnanců. V posledních letech SHL Talent Measurement Solutions patřily mezi průkopníky online nástrojů a technologií zaměřených na testování způsobilosti. Díky našemu nepřetržitému vývoji dnes můžeme nabízet novou generaci online nástrojů: systémy, které jsou inovativní a optimálně přizpůsobené potřebám organizace.

Nižší náklady, vyšší účinnost

Nová generace testovacích nástrojů umožňuje pomocí informační technologie nejen snižovat náklady HR a zvyšovat přesnost předpovědi způsobilosti, ale také přispívat k vytváření příznivé firemní image.

Inovativní technologie

Nová technologie nabízená společností SHL Hungary Kft. umožňuje organizacím překonat šablonová řešení, která byla vynucena dřívějšími systémy. Tato technologie umožňuje - mimo jiné - testy, dotazníky a výstupní zprávy upravit podle potřeby a proces testování přizpůsobit existujícím firemním systémům. Součástí úpravy je samozřejmě i to, že jak webové stránky, tak i grafický vzhled zpráv budou upraveny podle image a potřeb klienta/společnosti.

Světovou novinkou v technologii SHL Talent Measurement Solutions je to, že účastníci si mohou dle potřeby přečíst a posoudit textový popis generovaný systémem. Tato možnost zvyšuje spolehlivost a pozitivní přijetí testování kandidátem a zároveň automaticky vyhovuje předpisům ochrany dat. (Tato možnost je dostupná jen ve vyhodnoceních SHL Hungary Kft.!)

Dvojí způsob užívání

  • Pro uživatele s vyšší potřebou testování doporučujeme následující řešení: zpřístupníme administrativní systém, aby společnost mohla samostatně administrovat testy, čímž zároveň dosáhneme snížení nákladů na jedno testování.
  • Pro uživatele s nižší potřebou testování: odkaz na vyplnění testů zašleme kandidátovi my. Cena závisí na počtu testovaných osob a na typu požadované výstupní zprávy.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!