Koučování pro manažery | SHL Hungary

Koučování pro manažery

SHL poskytuje podrobnou, objektivní, externí pomoc při rozvoji vrcholových manažerů.

Při našich sezeních, probíhajících mezi čtyřma očima, ideálním způsobem kombinujeme měření a rozvoj; tím pomáháme odhalit jak silné stránky, tak i rozvojové potřeby a omezení. Takto získané informace přispívají ke zlepšení rozhodování v oblasti rozvoje a organizačních změn.

Nejdůležitější výhody

 • díky příspěvkům našich zkušených konzultantů mohou manažeři vycházet při personálních rozhodnutích z objektivních faktů;
 • naši spolupracovníci podávají rychlou a srozumitelnou zpětnou vazbu o výsledcích;
 • společnost může mít přístup k informacím získaným objektivními a světově uznávanými metodami SHL, aniž by se dlouhodobě zavázala k používání nástrojů SHL nebo by se HR experti společnosti museli zúčastnit kurzu SHL s cílem obeznámit se s těmito metodami; 
 • naši konzultanti si při řešení problému mohou vybírat z široké nabídky testů schopností, dotazníků osobnosti a simulačních cvičení SHL; 
 • ekonomickým způsobem pomáháme práci vrcholových manažerů a zajišťujeme, aby se organizace vyhnula chybám při výběru či rozvoji; 
 • služby provádíme diskrétně a spolehlivě; 
 • pro mezinárodní projekty jsou Vám k dispozici zkušení konzultanti pracující v pobočkách SHL ve více než 50 zemích světa. 

Několik oblastí uplanění

 • organizační změny
 • výběr vrcholových manažerů
 • ověření vhodnosti doporučovaného manažera do firemní kultury
 • porovnání interních a externích kandidátů
 • odhalení individuálních rozvojových potřeb
 • individuální rozvoj 
 • napomáhání sebepoznání

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!