Řešení | SHL Hungary

Řešení

Úspěšnost organizací stále více závisí na tom, zda dokáží získávat, vybírat a udržovat talentované lidi.

SHL je světovou jedničkou v oblasti objektivního testování způsobilostí a rozvoje zaměstnanců. Pomůžeme poznat jak člověka a jeho práci, tak i organizaci, ve které pracuje. Naše nástroje umožňují společnostem najít vhodné zaměstnance pro nejdůležitější pracovní okruhy, a to na všech stupních hierarchie, bez hranic a ve všech ekonomických odvětvích.

HR strategie

Proces začíná vytvářením účinné HR strategie, která slouží cílům organizace tak, že bere v úvahu charakteristiku lidí, pracovních okruhů a firemní kultury, a tak napomáhá společnosti úspěšně reagovat na výzvy budoucnosti.

Výběr a hodnocení

Je velice důležité, abychom vybrali ty nejzpůsobilejší lidi z okruhu uchazečů. Nejmodernější metody SHL pomáhají při personálních rozhodnutích tím, že poskytují velké množství informací jak o práci, tak i o zaměstnancích.

Rozvoj

Rozvoj a podpora zaměstnanců a maximální využití jejich potenciálu je velice důležité jak z hlediska jednotlivce, tak i z hlediska organizace. Nástroje SHL pomohou plně rozvinout lidský potenciál společnosti.

 

 

 

 

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!