Rozvoj | SHL Hungary

Rozvoj

Plné rozvíjení lidského potenciálu

Vybrali jste ty nejvhodnější lidi pro organizaci? Rádi byste dále rozvíjeli jejich dovednosti a kompetence, aby se stali ještě účinnějšími zaměstnanci? Využijte našich odborných znalostí a zkušeností v oblasti rozvoje zaměstnanců!

Znají Vaši zaměstnanci své silné stránky a rozvojové potřeby?

360° zpětná vazba ukáže, jak daného zaměstance vidí jeho nadřízený a jaké silné a slabé stránky má podle názoru podřízených a kolegů. Development Centra slučují výhody měření a rozvoje.

Koučování a Development Centrum pro manažery mohou mít rozhodující vliv na uskutečnění žádoucích organizačních změn.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!