360° zpětná vazba | SHL Hungary

360° zpětná vazba

Konkurenční boj v komerčním světě je stále ostřejší. Organizace mohou prosperovat jen tehdy, pokud neustále hledají možnosti rozvoje. K tomu, aby se organizace rozvíjela, musejí se rozvíjet i její zaměstnanci, a tohoto cíle mohou dosáhnout jen poznáním svých silných stránek a rozvojových potřeb. Pro tyto účely slouží tzv. 360° zpětná vazba, která se stává stále populárnější i v naší části Evropy.

SHL je skutečným expertem v oblasti 360° zpětné vazby. Nabízíme mnoho osvědčených standardních nástrojů a je-li zapotřebí, můžeme vytvořit i speciální dotazníky s ohledem na specifika organizace.

Provedení 360° zpětné vazby vyžaduje zvýšenou míru pečlivosti. Podle Vaší preference jsme připraveni vycvičit Vaše HR odborníky k užívání našich 360° nástrojů nebo můžeme celý proces provést v rámci projektově orientované spolupráce. Společně s Vámi určitě najdeme to nejlepší řešení.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!