Procesy upravené dle potřeb | SHL Hungary

Procesy upravené dle potřeb

Nová generace online nástrojů

SHL Hungary Kft. již více než 20 let pomáhá společnostem optimalizovat výběr zaměstnanců. V posledních letech SHL Talent Measurement Solutions patřily mezi průkopníky online nástrojů a technologií zaměřených na testování způsobilostí. Díky našemu nepřetržitému vývoji dnes můžeme nabízet novou generaci online nástrojů: systémy, které jsou inovativní a optimálně přizpůsobené potřebám organizace.

Nižší náklady, vyšší účinnost

Nová generace testovacích nástrojů umožňuje pomocí informační technologie nejen snižovat náklady HR a zvyšovat přesnost předpovědi způsobilostí, ale také přispívat k vytváření příznivé firemní image.

Inovativní technologie

Nová technologie nabízená společností SHL Hungary Kft. umožňuje organizacím překonat šablonová řešení, která byla vynucena dřívějšími systémy. Tato technologie umožňuje - mimo jiné - testy, dotazníky a výstupní zprávy upravit podle potřeby a proces testování přizpůsobit existujícím firemním systémům. Součástí upravení je samozřejmě i to, že jak webové stránky, tak i grafický vzhled zpráv budou upraveny podle image firmy.

Světovou novinkou v technologii SHL Talent Measurement Solutions je to, že účastníci si mohou dle potřeby přečíst a posoudit textový popis generovaný systémem. Tato možnost zvyšuje spolehlivost a pozitivní přijetí testování a zároveň automaticky vyhovuje předpisům ochrany dat. (Tato možnost je dostupná jen ve vyhodnoceních SHL Hungary Kft.!)

Dvojí způsob užívání

  • Pro větší uživatele doporučujeme toto řešení: nainstalujeme systém, aby společnost mohla samostatně administrovat testy. Tento způsob testování znamená také pro uživatele nižší náklady.
  • Pro menší uživatele: odkaz na vyplnění testů zašleme kandidátovi my. Cena závisí na počtu testovaných osob a na typu požadované výstupní zprávy.

Dny otevřených dveří

SHL Hungary považuje za důležité poskytovat svým klientům nepřetržitou odbornou pomoc. Proto doporučujeme svým licenčním partnerům, abychom se čtvrtletně setkali a probrali odborné záležitosti, které se vyskytly v uplynulé době nebo veškeré otázky či potřeby týkající se nástrojů SHL.
Registrovat se můžete zde: support [at] shl.hu

 

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!