Výběr a rozvoj pomocí testů | SHL Hungary
képzések fejléckép
Címkék: 

Výběr a rozvoj pomocí testů

Výběr a rozvoj zaměstnanců pomocí testů a dotazníků
Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 
Délka kurzu: 
2 dny
Kurz je také k dispozici v 

Během našeho dvoudenního praktického školení si můžete prostřednictvím osobních zkušeností a praxe osvojit osvědčené metody efektivního výběru a rozvoje zaměstnanců:

  • používání dotazníků měřících osobnost, kompetence a motivaci;
  • aplikace psychologických a schopnostních testů; 
  • vyhodnocení a analýza testových výsledků; 
  • provádění důsledného hodnocení na bázi kompetencí.

Profesionální informace

Pro koho? 

Tento kurz doporučujeme především HR odborníkům, kteří si přejí úkoly spojené s výběrem a rozvojem zaměstnanců řešit samostatně, podle vlastní koncepce a interně, a také hodlají používat nástroje SHL dlouhodobě a jako součást systému řízení lidských zdrojů firmy.

Co? 

Materiál, se kterým se účastníci seznámí, je velmi mnohostranný. V úvodní části se stručně zmíníme o historii testování, o roli vrozených vlastností a vlivů prostředí, o různých typech psychologických testů (zejména těch, které jsou používány v pracovním kontextu). Dozvíte se, proč používáme testy při výběru a rozvoji, jak se můžete vyhnout chybám při výběru zaměstnanců a co nazýváme validitou a spolehlivostí testů (pro lepší pochopení souvislostí Vám také poskytneme přehled několika základních statistických pojmů). Účastníci se dále podrobně seznámí s testy schopností (testy logické analýzy textu, numerické testy, úkoly technické testové baterie a "kancelářské testy" měřící schopnosti v administrativě), a dotazníky osobnosti testového balíčku Chování na pracovišti. Také budete mít možnost důkladně se seznámit s dotazníky analyzující motivaci, zájmové oblastí, pracovní styl a kompetence.

Jak? 

Jak administrace a vyhodnocení testů, tak i zpětná vazba výsledků jsou důležité aspekty testování. Pro získání osobní zkušenosti a praxe si každý účastník testy vyzkouší, tj. vyplní a - s naší pomocí - vyhodnotí a interpretuje výsledky. Na kurzu Vám také představíme počítačový expertní systém SHL, který uživatelům poskytuje nepostradatelnou pomoc při vyhodnocování dotazníků osobnosti. Nejdůležitější částí celého procesu je ovšem zpětná vazba (pohovor), kterou s Vámi procvičíme i individuálně. Samozřejmě počítáme s aktivní spoluprácí účastníků i při osvojení teoretických znalostí, a poskytujeme možnost podrobněji probrat veškerá relevantní témata, jakož i diskutovat o otázkách, které účastníky nejvíce zajímají. Při kurzu je dále možnost seznámit se s cvičeními Assessment a Development Center (jejich používání si pak můžete osvojit na dalším kurzu), a s počítačovým systémem SHL na analýzu pracovních okruhů (jehož osvojení  je též tématem jiného kurzu). Budete mít dále možnost obeznámit se s některými nástroji, které nejsou intelektuálním produktem SHL, např. s testovou sadou Ravenovy progresivní matrice a jejím verbálním protějškem Test slovní zásoby Mill Hill. Ti, kteří úspěšně absolvují kurz, obdrží osvědčení, které je opravňuje k používání testů SHL ve všech částech světa.

Přednášející

Julianna Kiss

j6.jpg
Julianna Kiss
Výkonná ředitelka, konzultantka, psycholožka

Nejprve obdržela učitelský diplom v oboru matematiky a zeměpisu na segedínské univerzitě; poté absolvovala psychologii na univerzitě ELTE. Ve své profesní práci se zaměřuje na praktičnost. Je entuziastickou trenérkou a supervisorkou kurzů SHL.

Je jedním ze zakladatelů SHL Hungary Kft. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti návrhů a realizace maďarských i mezinárodních výběrových řízení. Zúčastnila se vytvoření profesionálního obsahu kurzů SHL v maďarštině.

Od roku 1997 je ředitelkou SHL Hungary Kft. Má lví podíl na rozšiřování metod SHL ve střední a východní Evropě.

Je trenérkou akreditovanou SHL UK.

Sándor Klein

sandor.jpg
Sándor Klein
Hlavní konzultant

V roce 1966 absolvoval učitelský obor psychologie a matematiky na ELTE.

Od r. 1966 do r. 1982 vyučoval pracovní psychologii a pedagogickou psychologii na univerzitě BME v Budapešti. Mezitím dva roky pracoval v Psychomatematické výzkumné instituci Zoltána Dienese v Kanadě.

Od r. 1982 do r. 1988 vedl psychologickou fakultu vysoké školy Juhász Gyula v Segedíně. Mezitím absolvoval tříletý kurz psychologie osobnosti ve Francii a uskutečnil pracovní návštěvu Carla Rogerse, nejvýznamnějšího humanistického psychologa a jeho kolegů v Maďarsku.

Od r. 1988 vyučuje studentům personalistiky psychologii řízení a organizace na univerzitě v Pécsi - v současné době jako profesor emeritus. Mezitím také pracoval jako univerzitní profesor na psychologické fakultě univerzit v Debrecíně a Cluj-Napoca. V roce 1992 obdržel titul doktor psychologie. Napsal 12 knih a přibl. 200 článků. Spolu s Dávidem Kleinem vydává sérii "Knihy SHL".

V roce 1992 spolu s Juliannou Kiss založil SHL Hungary Kft. s cílem zpřístupnit moderní nástroje výběru. Je konzultantem a spolumajitelem SHL Hungary i v současné době.

el-map
Hungary
2040
Budaörs
Kossuth Lajos utca 20.

Co říkali o našem kurzu...

Náš test se již osvědčil u řady společností.

Jsme pyšní na to, že jsme přispěli k úspěchu klientů

Registrace

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!