Online skupinové koučování | SHL Hungary

Online skupinové koučování

V souladu s epidemickou situací nabízíme online rozvojové řešení bez osobního kontaktu.

Při našich online skupinových sezeních pomůžeme identifikovat silné stránky, rozvojové oblasti a limitace zaměstnanců. Informace získané tímto způsobem pomáhají jednotlivci pracovat účinněji.

Počet koučovacích sezení v rámci jedné objednávky je obvykle 5 až 10. Během rozvoje se zaměřujeme na vystupování na pracovišti. Nejprve vytvoříme profil osoby prostřednictvím individuálních konverzací a těch mezinárodně užívaných dotazníků a testů, které distribuujeme (např. 360° metoda). Po prvním exploračním sezení vypracujeme plán rozvoje, který se obvykle zaměřuje na 2 až 3 kompetence. Na konci každého sezení připravíme záznam o dosud dosažených výsledcích a úkolech stanovených jak pro účastníka, tak i pro kouče. Jeden rok po dokončení koučování doporučujeme follow-up, t.j. změřit rozsah změn a výhody koučovacího procesu.

Několik oblastí uplatnění:

  • identifikace individuálních rozvojových potřeb
  • rozvoj skupiny
  • koordinace individuálního a skupinového rozvoje
  • podpora sebepoznání
  • organizační změny

Online skupinové koučování je k dispozici v angličtině a maďarštině.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!