Assessment Centrum | SHL Hungary

Assessment Centrum

Assessment Centrum a Development Centrum (AC/DC) jsou nejmodernějšími a nejspolehlivějšími metodami výběru a plánování kariéry manažerů. Při těchto programech je důraz kladen podle potřeb klienta na hodnocení nebo rozvoj. SHL Hungary Kft. prosadilo tuto metodu v Maďarsku před více než dvaceti lety a od té doby úspěšně provádí AC/DC programy pro své partnery.

Simulační cvičení AC/DC umisťují kandidáty do situací, ke kterým běžně dochází v každodenní práci, a umožňují pozorovat kompetence objevující se v těchto situacích.

Naše kurzy zaměřující se na profesionální plánování a implementaci AC/DC jsou k dispozici i online.

V roce 2016 jsme vydali první knihu o metodologii AC/DC v maďarštině: Assessment a Development Centrum (lze ji zakoupit v kanceláři SHL Hungary Kft.).

 

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!