Assessment Centrum | SHL Hungary

Assessment Centrum

Assessment Centrum a Development Centrum (AC/DC) jsou nejmodernějšími a nejspolehlivějšími metodami výběru a plánování kariéry manažerů. Při těchto programech je důraz kladen podle potřeb klienta na hodnocení nebo rozvoj. SHL Hungary Kft. prosadilo tuto metodu v Maďarsku před více než dvaceti lety a od té doby úspěšně provádí AC/DC programy pro své partnery.

V roce 2016 jsme vydali první knihu o metodě AC/DC v maďarštině: Assessment a Development Centrum

 

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!