Komunikační trénink | SHL Hungary

Komunikační trénink

Náš komunikační trénink obsahuje cvičení, pomocí nichž se účastníci dozví, jak jejich vystupování působí na ostatní a uvědomí si své silné stránky a rozvojové potřeby. Výsledkem tréninku je nejen efektivnější a srozumitelnější komunikace, ale také úspěšnější přesvědčování.

Specialitou našeho komunikačního tréninku je to, že ho nabízíme nejen tzv. bílým límečkům (THP), ale i manuálním pracovníkům.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!