Příprava na testování | SHL Hungary

Příprava na testování

OSOBNÍ PŘÍPRAVA

V rámci osobní přípravy poskytují naši zkušení konzultanti užitečné rady pro uchazeče. Při tomto sezení účastníci mají možnost jak vyplnit online testy, tak i dostat zpětnou vazbu o výsledcích a společně s námi je interpretovat. Po takovém setkání bude uchazeč připravenější a sebejistější při výběrovém řízení, a tak může očekávat mnohem lepší výsledky.

Přihlašte se na osobní přípravu zde: support [at] shl.hu

VYZKOUŠEJTE SI NAŠE TESTY ZDARMA

Numerický test

Tento test měří schopnost respondenta rychle dojít ke správným závěrům na základě tabulek a grafů. Tato schopnost je velmi důležitá v situacích, kdy člověk musí rychle učinit rozhodnutí na základě numerických dat.

Začít numerický test

 

 

Verbální test

Verbální test měří jednak schopnost interpretovat obchodní dokumenty, zprávy a jiné komplexně psané texty a jednak všeobecnou verbální analytickou a logickou schopnost potřebnou k zodpovězení otázek.

Začít verbální test

 

Dotazník kompetencí

Tento krátký online dotazník měří 8 všeobecných kompetencí, které jsou důležité při různých pracovních činnostech. Výstupní zpráva popisuje typické chování uchazeče při práci, a to jak číselně, tak i pomocí srozumitelných výroků uspořádaných do přehledných bodů.

Začít dotazník kompetencí

Test slovní zásoby

Pomocí měření slovní zásoby vyhodnocuje test schopnost respondenta identifikovat a reprodukovat verbální informace a poznatky, se kterými se dnes v běžném životě setkáváme.

Začít test slovní zásoby

 

Test slovní zásoby a inteligence

Tento testový balíček je unikátní v Maďarsku i světovém měřítku tím, že měří oba komponenty všeobecné inteligence - tj. fluidní a krystalickou inteligenci - mimořádně vyspělou technologií a zdarma.
Testový balíček se skládá ze dvou adaptivních testů, které jsou permanentně rozvíjeny a standardizovány pomocí tísíců vyplnění. To znamená, že při procesu vyplňování software vybírá z několika set úkolů vždy ty, které jsou nejvhodnější pro přesné měření schopností respondenta. Díky této metodě se vyplňování testů stává zajímavějším, schopnosti jsou přesněji měřeny, testy jsou kratší a také je eliminováno riziko rozšíření klíčů na internetu.

 

Začít test slovní zásoby a inteligence

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!