Testy schopností | SHL Hungary

Testy schopností

Mandex

Způsob vyplnění: 
Koho hodláte testovat?: 
Cíl: 

Test měří zručnost potřebnou ke smontování předmětů. Uchazeč obdrží model na dřevěném podkladu, který se skládá z šesti ocelových tyčinek a různých spojovacích elementů. Úkolem je z předložených elementů smontovat konstrukci totožnou s modelem, a to bez veškerého dalšího nářadí. Obdržený počet bodů se pak počítá podle počtu elementů, které jsou na správném místě.

Pracovní způsobilost: Zručnost (WSS Manual Dexterity) - testový balíček pro manuální pracovníky

Způsob vyplnění: 
Koho hodláte testovat?: 
Cíl: 

Tato série se skládá ze dvou testů a meří zručnost. Úkolem je během stanovené doby smontovat konstrukci skládájící se z různých součástí - což znamená, že toto cvičení je zároveň pracovní simulací.

Stránky

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!