Dotazníky kompetencí | SHL Hungary

Dotazníky kompetencí

Dotazníky kompetencí jsou postaveny na poněkud odlišném teoretickém základu než dotazníky osobnosti. Dotazníky kompetencí jsou vždy specifické pro určitou funkci: manažerskou, zákaznický servis atd. Některé projekty provádíme tak, že klient/společnost vypracuje svůj kompetenční model a SHL k tomu připraví patřičný dotazník. Dotazník kompetencí manažerů a Dotazník kompetencí zákaznického servisu v sobě spojují výhody normativního a ipsativního testovacího formátu a mohou být užívány i pro 360° hodnocení.

 

Komplexní hodnocení manažerských kompetencí (UCF)

Zkratka UCF znamená "Universal Competency Framework" (Univerzální kompetenční model), což je novým kompetenčním modelem SHL Group. Jednou z jeho výhod je značná flexibilita, tj. kompetenční dotazník lze editovat. Na základě konzultace se zástupci společnosti, která si objednává hodnocení, vybereme z 20 kompetencí těch 5 až 10 kompetencí, které firmu nejvíce zajímá, což podstatně zkracuje dobu vyplňování. Kromě obvyklého hodnocení kompetencí je možné zahrnout i otázky týkající se toho, do jaké míry zkoumaný manažer a jeho nadřízený považují zkoumané kompetence za důležité.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!