HR strategie | SHL Hungary

HR strategie

Tvorba kompetenčních modelů

Potřebujete mít takový integrovaný rámcový systém, který funguje jako spoj mezi strategickými cíly a zaměstnanci organizace? Již jste identifikovali ty kompetence, které jsou zárukou úspěchu u Vaší společnosti? Kompetenční systémy SHL poskytují pevné základy k strategickému manažmentu lidských zdrojů.

360° zpětná vazba

Jak byste zacházel(a) s personálními záležitostmi při fúzi nebo reorganizaci společnosti? Je řízení změn nebo přetvoření organizační kultury klíčovým úkolem pro Vás?
Je všeobecně známým faktem, že 80% změn a nových iniciativ selhává kvůli personálním důvodům. Různá řešení SHL pro řízení změn – diagnostika organizační kultury, diagnostika atitud, metody pro rozvoj organizace a manažerů – mohou velice účinným způsobem pomáhat v tom, aby veškerá organizační změna se stala skutečným příběhem úspěchu.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!