Kompetenční pohovory | SHL Hungary
képzések fejléckép
Címkék: 

Kompetenční pohovory

Výběr a hodnocení výkonu pomocí kompetenčních modelů
Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 
Délka kurzu: 
1 den
Kurz je také k dispozici v 

Tento kurz doporučujeme HR odborníkům, kteří chtějí stavět výběr a hodnocení výkonu na kompetencích. Cílem našeho kurzu je obeznámit účastníky se strategiemi a metodami dotazování, s procesem přípravy a provádění pohovorů a s návrhem kompetenčních modelů.

Absolvováním tohoto jednodenního školení účastníci získají nejen teoretické znalosti, ale také osobní zkušenost, neboť klademe velký důraz na praxi.

Profesionální informace

Pro koho? 

Tento kurz doporučujeme především těm HR odborníkům, kteří chtějí stavět výběr, rozvoj a hodnocení výkonu na tzv. kompetencích, tj. chování, které je nutné pro efektivní práci.

Co? 

Při kurzu probereme jednotlivé metody analýzy pracovních činností; podrobně se zmíníme o návrhu a přípravě popisu pracovních míst; podíváme se na to, čím se vyznačuje dobrý kompetenční model. Účastníky obeznámíme s přípravnými fázemi interview: přehled a analýza životopisů, používání formulářů, příprava náčrtů interview. Podrobně se budeme zabývat procesem provádění samotného interview.

Jak? 

K tomu, abychom mohli vytvořit kompetenční model, se naučíme analýzu kritických situací, metodiku úkolové analýzy a používání kompetenčních karet, které byly vypracovány pro všeobecný kompetenční model SHL. Podíváme se na realizaci pohovorů jako na sociální interakci a komunikační situaci. Účastníci se obeznámí se strategiemi a metodami dotazování (životopisné interview, interview odhalující kritické situace, interview zaměřující se na budoucí vystupování jedince a kompetenční interview). Probereme techniku otevřeného a uzavřeného dotazování a způsoby, kterými se můžeme vyhnout typickým chybám. Vedle teoretických znalostí klademe velký důraz i na praxi. Konečně se zmíníme o dalších oblastech uplatnění interview, např. při procesu rozvoje a hodnocení, při poskytování pomoci, při zvládání napětí a krizových situací a při disciplinárním řízení. (K užívání naučených metod interviewování není zapotřebí licenční smlouvy.)

Přednášející

Julianna Kiss

j6.jpg
Julianna Kiss
Výkonná ředitelka, konzultantka, psycholožka

Nejprve obdržela učitelský diplom v oboru matematiky a zeměpisu na segedínské univerzitě; poté absolvovala psychologii na univerzitě ELTE. Ve své profesní práci se zaměřuje na praktičnost. Je entuziastickou trenérkou a supervisorkou kurzů SHL.

Je jedním ze zakladatelů SHL Hungary Kft. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti návrhů a realizace maďarských i mezinárodních výběrových řízení. Zúčastnila se vytvoření profesionálního obsahu kurzů SHL v maďarštině.

Od roku 1997 je ředitelkou SHL Hungary Kft. Má lví podíl na rozšiřování metod SHL ve střední a východní Evropě.

Je trenérkou akreditovanou SHL UK.

el-map
Hungary
2040
Budaörs
Kossuth Lajos utca 20.

Registrace

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!