Budování týmu | SHL Hungary

Budování týmu

"Perfektní" tým není ten, který se skládá ze samých bezvadných členů, ale ten, který je pestrý. Právě to ho činí efektivnějším a úspěšnějším než jsou jiné týmy. Pestrost je však výhodou jen tehdy, když členové dokáží pracovat spolu a stále vidí před sebou společný cíl. Při budování týmu lze vylepšit komunikaci, vzájemnou spolupráci a pracovní morálku skupiny. Program tréninků přizpůsobujeme speciálním nárokům klienta.

Zajímavostí našeho tréninku je to, že účastníci obdrží individuální popis toho, jakým typickým způsobem přizpívají k fungování skupiny (zpráva o týmové roli).

 

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!