Trénink zvládání stresu | SHL Hungary

Trénink zvládání stresu

Specialitou našeho tréninku je to, že každý účastník obdrží zprávu indentifikující jeho stresory.

Od doby publikace knih Jánose Selyeho o stresu je všeobecně známo, že v dnešním stále se zrychlujícím světě je "moderní člověk" bombardován stále větším množstvím informací a úkolů a na to jeho organizmus není připraven. Samozřejmě, určité množství napětí a úkolů, které prověřují naše schopnosti, je potřebné k "dobrému životu" a "dobré práci" (Selye to nazyvá "dobrým stresem"), na druhé straně však vyčerpávání našeho organizmu (tzv. "distres") vede k tělesným či duševním škodám.

Každý člověk se musí naučit chránit se nadměrnému namáhání, a to vytvořením takového pracovního prostředí, které nevyvolává distres, správným organizováním času a užíváním relaxačních cvičení.

Odstranění škodlivého stresu vede k příjemnějšímu životu, umožňuje předcházet nemocem a zajišťuje větší úspěšnost jak krátkodobě, tak i dlouhodobě.

Přihlásit se můžete na e-mailu support [at] shl.hu

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!