360° hodnotící metody | SHL Hungary
képzések fejléckép
Címkék: 

360° hodnotící metody

Metody a nástroje pro 360° hodnocení výkonu
Jazyk přednášky: 
Maďarština
Termín: 
Délka kurzu: 
1 den

Při našem jednodenním, prakticky orientovaném kurzu si můžete osvojit způsob používání nástrojů pro 360° hodnocení výkonu a tím rychle a účinně poznat silné a slabé stránky Vašich kolegů.

Co se můžete na kurzu naučit?

  • metodologii, která je světově užívaná a vědecky podložená
  • osvědčené, standardní nástroje měření
  • kompetence, které lze pružně měnit podle požadavků měření
  • přípravu plánů osobního rozvoje a Assessment Center

Po kurzu si můžete nově osvojené znalosti vyzkoušet a prohloubit v praxi: budete mít možnost testovat Vámi vybranou osobu, k čemuž Vám zdarma poskytneme profesionální online hodnotící instrument.

Profesionální informace

Pro koho? 

Účast na kurzu doporučujeme především HR odborníkům, kteří se zabývají budováním týmu, rozvojem organizace, určováním rozvojových a tréninkových potřeb a hodnocením výkonu.

Co? 

Dotazníky kompetencí SHL jsou vhodné nejen pro sebehodnocení, ale i pro tzv. 360° hodnocení. To znamená, že dotazník vyplňuje nejen hodnocená osoba, ale i její kolegové, známí, dodavatelé atd. Tímto způsobem se dozvíme nejen to, jak hodnocená osoba vidí sebe sama, ale i to, jak ji vidí ostatní. Takto získaný celkový obraz nese v sobě mnoho možností uplatnění. Může sloužit jako úvod k tréninku typu team building (především když se členové týmu navzájem dobře znají), neboť lidé jsou často překvapeni, jak odlišně je vnímá okolí ve srovnání s tím, jak se vidí oni. Tuto metodu lze dobře zužitkovat i za účelem rozvoje organizace: jak pro manažery, tak i pro podřízené může být užitečné poznat odlišnosti mezi sebehodnocením a hodnocením ostatních. Metoda také může být pomocí při určování tréninkových potřeb a hodnocení výkonu. Je velmi užitečná i tehdy, kdy hodnocená osoba sama vyžaduje identifikaci svých rozvojových oblastí. V těchto případech je aplikace 360° metody odůvodněna potřebou individuálního rozvoje a vytvoření jednotné kultury managementu.
Účastníky kurzu naučíme, jak připravit 360° projekt zahrnující více hodnotitelů. Probereme i výhody užívání této metody pro hodnocení výkonu a pro rozvoj.
Také naučíme interpretaci výstupních zpráv a jejich využití při rozvojových aktivitách.

Jak? 

Cena kurzu zahrnuje využití jednoho skutečného hodnocení, takže se účastníci seznamují s výhodami metody nejen prostřednictvím příkladů prezentovaných lektory, ale mohou se též vlastními zkušenostmi naučit kroky potřebné k provádění tohoto komplexního procesu.

Přednášející

Julianna Kiss

j6.jpg
Julianna Kiss
Výkonná ředitelka, konzultantka, psycholožka

Nejprve obdržela učitelský diplom v oboru matematiky a zeměpisu na segedínské univerzitě; poté absolvovala psychologii na univerzitě ELTE. Ve své profesní práci se zaměřuje na praktičnost. Je entuziastickou trenérkou a supervisorkou kurzů SHL.

Je jedním ze zakladatelů SHL Hungary Kft. Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti návrhů a realizace maďarských i mezinárodních výběrových řízení. Zúčastnila se vytvoření profesionálního obsahu kurzů SHL v maďarštině.

Od roku 1997 je ředitelkou SHL Hungary Kft. Má lví podíl na rozšiřování metod SHL ve střední a východní Evropě.

Je trenérkou akreditovanou SHL UK.

el-map
Hungary
2040
Budaörs
Kossuth Lajos utca 20.

Co říkali o našem kurzu...

Náš test se již osvědčil u řady společností.

Jsme pyšní na to, že jsme přispěli k úspěchu klientů

Registrace

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!