Trénink | SHL Hungary

Trénink

Který manažer by nechtěl, aby jeho spolupracovníci formovali dobrý tým?
Kdo by nechtěl pracovat v dobré skupině?

Na úrovni tužeb a vizí má každý z nás představu o dobré společnosti lidí a takových členech týmů, kteří se navzájem podporují a tím se každý člen skupiny může cítit silnějším. Chvílemi můžeme takové okamžiky zažít i ve skutečnosti.

Naše sny ovšem často mizí když jsme postaveni před realitu. Pokud se často setkáváme s neuspořádaným vnitřním světem ostatních lidí (a také sebe sama), tak vznikají komunikační bariéry a nedorozumění. Pro urovnání těchto problémů a vytvoření pozitivní a konstruktivní atmosféry, která je předpokladem uchování dobré skupiny, musíme něco dělat.
Musíme něco dělat také z toho důvodu, že povaha vzájemných vztahů spolupracovníků má značný vliv na zákaznické vztahy i úspěšnost firmy. Musíme něco dělat, protože organizační výsledky jsou dosaženy dobrými týmy. Musíme něco dělat, protože konkurence myslí stejným způsobem.

Dobrý tým má charismu, která budí dobrý dojem v klientech. Zadavatelé a účastníci našich tréninků si vytvoří vizi o svém týmu a my svou profesionalitou pomáháme tuto vizi převést do praxe.

Přístup a metodologie

Naše tréninky jsou charakterizované přístupem zaměřeným na osobu, ale k facilitaci procesu rozvoje často používáme herní cvičení, např. tyto:

Cvičení "indoor"

 • Víno a voda
 • Hra X-Y
 • Nože
 • Za Údolím králů
 • Věž
 • Pavučina
 • Stavění hradu
 • Měsíční vozítko
 • Vrtulník
 • Hra důvěry
 • Jaký jsem - jak mě vidí ostatní?
 • Jakou mám týmovou roli?
 • Kdo se dostane do hradu?
 • Stavění mostu

Cvičení "outdoor"

 • Expedice na Mount Everest
 • Provazový most
 • Pařez
 • Boj o vlajku
 • Klasické desetiminutové hry na budování důvěry

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!