Výběr | SHL Hungary

Výběr

Nástroje a metodologie SHL poskytují výbornou pomoc při výběru vhodných zaměstnanců. Cílem v začáteční fázi je vyfiltrování nevhodných kandidátů, kdežto později se zaměřujeme na výběr toho nejlepšího kandidáta z okruhu vhodných uchazečů.  

Klienti mohou nástroje SHL používat samostatně, nebo na projektové bázi, tj. ve spolupráci s SHL.

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!