Cvičení na odhalení faktů | SHL Hungary

Cvičení na odhalení faktů

Tato cvičení měří schopnost kandidáta analyzovat a prezentovat. Úkolem je sbírat informace z různých zdrojů - od hodnotícího hrajícího určitou roli, z dokumentů, záznamů atd. -, pak učinit rozhodnutí a toto rozhodnutí prezentovat.

Dle potřeby připravíme videozáznam simulace, který pak zpracujeme dvěma způsoby:

  • Účastníkovi/Účastnici předáme celý záznam, aby sloužil jeho/jejímu rozvoji.
  • Pro zadavatele připravíme zkrácenou verzi (3-5 minut), která ukazuje nejtypičtější momenty simulace. Takovéto video je užitečným doplněním písemné zprávy, protože podává okamžitý a pestrý obraz jak o simulované situaci, tak o kandidátovi a jeho stylu.

no results found

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!