Hraní rolí | SHL Hungary

Hraní rolí

Tato cvičení měří interpersonální dovednosti kandidáta. Po krátké přípravné fázi se kandidát zúčastní schůzky s osobou hrající určitou roli (obvykle nespokojeného klienta nebo podřízeného). Úkolem kandidáta je minimalizovat škody a účinně vyřešit stávající problém.

Dle potřeby připravíme videozáznam simulace, který pak zpracujeme dvěma způsoby:

  • Účastníkovi/Účastnici předáme celý záznam, aby sloužil jeho/jejímu rozvoji.
  • Pro zadavatele připravíme zkrácenou verzi (3-5 minut), která ukazuje nejtypičtější momenty simulace. Takovéto video je užitečným doplněním písemné zprávy, protože podává okamžitý a pestrý obraz jak o simulované situaci, tak o kandidátovi a jeho stylu.

 

no results found

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!