Papír és ceruza | SHL Hungary | Page 7

Papír és ceruza

Matrice Progresive Standard (SPM) test de inteligență pentru adulți cu 8 clase

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Testul este compus din cinci serii, care conțin câte 12 exerciții, nivelul lor de dificultate crescând treptat. Răspunsul corect trebuie ales din opt opțiuni.

Matrice Progresive Colorate (CPM) test de inteligență pentru adulți cu dizabilități

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Testul este compus din trei serii, care conțin câte 12 exerciții, nivelul lor de dificultate crescând treptat. Culoarea matricelor se schimbă pe parcurs pentru a menține interesul candidatului. 

Matrice Progresive Colorate (CPM) test de inteligență pentru copii de 3-6 ani

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Testul este compus din trei serii, care conțin câte 12 exerciții, nivelul lor de dificultate crescând treptat. Culoarea matricelor se schimbă pe parcurs pentru a menține interesul candidatului. 

Test de interpretarea datelor numerice

Style of filling out: 
Type of test: 
Purpose: 

Testul conţine diagrame şi tabele, pe baza cărora candidatul va trage concluzii. Testul se poate folosi la orice poziţie în care candidatul va trage concluzii pe baza datelor statistice, însă datorită genului exerciţiilor este recomandat pentru reprezentaţi de servicii clienţi şi reprezentaţi de vânzări. Pentru rezolvarea testului se poate folosi calculator. (Testul NCC4 este varianta mai lungă şi mai grea a testului NCC2.)

Test de interpretarea datelor numerice

Style of filling out: 
Type of test: 
Purpose: 

ATestul conţine exerciţii de calcul şi interpretarea diagramelor şi a tabelelor. Conţinutul exerciţiilor reflectă problemele tipice din domeniul servicii clienţi. Pentru rezolvarea exerciţiilor se poate folosi calculator, reflectând că accentul este pe interpretare şi evaluare în loc de capacitatea de calcul. 

Pages