Az SHL Általános interaktív képességtesztje (Interactive G+) | SHL Hungary
 
 

Az SHL Általános interaktív képességtesztje (Interactive G+)

általános interaktív képességteszt.jpg

Az SHL Általános interaktív képességtesztje hatékonyan méri fel a tesztkitöltő kritikus gondolkodását, problémamegoldó képességét, ami különösen hasznos olyan pozíciók esetében, amelyekben komplex gondolkodásra van szükség.

A teszt adaptív jellegéből adódóan a legtöbb munkakörhöz és szinten megfelelően alkalmazható. Gyorsan és könnyen kitölthető okos eszközökön (telefon, tablet), és a három teszt együttes eredménye pontosabb előrejelzést nyújt, mint a tesztek külön-külön.

A teszt eredményeiről a szakértő és a jelölt számára is készítünk jelentést. Az eredményeket normacsoporthoz viszonyítva értelmezzük – így megtudhatjuk, a jelölt az átlaghoz képest mennyire hatékonyan alkalmazza az adott képességet.

A teszt három képességet mér:

  1. Az „Induktív gondolkodás” pontszám a hiányos információk feldolgozásának és a tapasztalat új problémák megoldására történő alkalmazásának képességét méri. Aki magas pontszámot ér el ezen a teszten, hajlamosabb az elméleti, analitikus gondolkodásra, mint mások.
  2. A „Deduktív gondolkodást” mérő részteszt azt vizsgálja, hogy a jelölt milyen hatékonyan tud logikus következtetéseket levonni a megadott információkból, mennyire tudja felismerni az érvek erősségeit és gyenge pontjait. Ha a jelölt az átlagosnál magasabb pontszámot ér el, elmondhatjuk, hogy valószínűleg ügyes a logikus érvelésekben, a rendelkezésre álló adatok alapján biztos megoldások kidolgozásában, és abban, hogy felismerje a hibákat mások logikájában. Munkája során valószínűleg eredményesen használja a komplex adatokat, és jól megalapozott döntéseket hoz. Valószínűleg képes felismerni és megérteni a ki nem mondott feltételezéseket, tudja, hogyan dolgozzon ki olyan megoldásokat, melyek alaposabb vizsgálat esetén is megállják a helyüket.
  3. A „Numerikus gondolkodás” nevű részteszt azt a képességet méri, amely ahhoz szükséges, hogy valaki számadatok alapján megfelelő döntéseket tudjon hozni, számadatokból helyes következtetéseket tudjon levonni. A feladatokban nem a számításon, hanem az adatok megértésén és értelmezésén van a hangsúly.

A három részteszt eredményeiből alakul ki az „Általános képesség” összpontszám, amely ezzel az egyetlen számmal jelzi előre a jelölt várható teljesítményét gondolkodást igénylő munkakörökben.

A jelölt számára készített jelentés az eredmények, és azok értelmezése mellett a képesség fejlesztését segítő ötleteket is tartalmaz. Az induktív gondolkodásnál például: „Ne feltétlenül tekintse első döntését véglegesnek; keressen más alternatívákat is, mielőtt továbblépne.”. A deduktív gondolkodásnál: „Amikor egy kollégájával vitatkozik, beszélje meg vele, hogyan jutott arra a következtetésre, amelyet képvisel.”. A numerikus gondolkodásnál: „Gyakorolja a táblázatokat és grafikonok értelmezését, keressen alternatív módokat az adatok szemléltetésére”.

Az Általános interaktív képességteszt segítségével sokoldalúan megismerhetjük a jelentkező kognitív képességeit és ez jelentősen hozzájárul ahhoz, hogy a megfelelő jelentkezőt válasszuk ki a megüresedett pozícióra.

További híreink

Ha érdekesnek, hasznosnak találta a fentieket, ossza meg másokkal is!