Jak se připravit na pohovor - aneb jak docílit nejlepšího výkonu | SHL Hungary

Jak se připravit na pohovor - aneb jak docílit nejlepšího výkonu

Pohovor, který je obvykle prvním osobním setkáním zaměstnavatele s uchazečem, často znamená obrovské napětí pro uchazeče. 
Než se dostanete na pohovor, Vaš životopis již pravděpodobně četlo několik lidí, ale skutečný první hluboký dojem bude vznikat až teď. Kdo bude přítomen, na co se připravit, jak se objevit; co, když uděláte chybu?
První pohovor často není "živý", ale uskutečňuje se jako online videokonference. To znamená další zátěž pro většinu uchazečů, protože musíte ukázat svou nejlepší stránku tak, že se kvůli omezené neverbální komunikaci nemůžete vyjadřovat tak, jako osobně. Bez ohledu na formu pohovoru byste měli zvážit následující tipy:

Prvním krokem je informovanost. Dozvídejte se co nejvíce informací o dané pozici i společnosti! Vaší největší pomocí je samozřejmě Internet, zejména vlastní webová stránka společnosti, případně novinové články.

Buďte odpočatí! Již o půl hodiny či hodinu méně spánku může snížit Váš výkon. Mnoho lidí kvůli stresu nespí před takovou událostí klidně a proto je obzvlášť důležité věnovat patřičnou dobu spánku. Pokud jste připraveni, nemáte důvod se obávat.

Buďte při pohovoru úpřímní! I když je důležité ukázat Vaše silné stránky, rozhodně byste neměli o sobě tvrdit nepravdivé věci. To je obzvlášť riskantní proto, že tazatelé pravděpodobně zkontrolovali některá data ve Vašem životopisu. Ukažte svou osobnost takovou, jaká je - nepřirozený styl a nadměrná samochvála neudělají pozitivní dojem. Navíc, svou pravou osobnost nebudete schopni na pracovišti dlouhodobě skrývat.

Nebojte se ptát! Otázky komunikují tazatelům, že ovládáte situaci, máte opravdu zájem o pozici a jste nadšení. Ve svých odpovědích budťe struční.

Pokud se cítíte nejistí, máte k dispozici velké množství externí pomoci, např. většina univerzit zajišťuje připravu na pohovor a psaní životopisu. Měli byste navštívit i univerzitní kariérní poradnu, zejména pokud jste absolventem.

 

Dozvěděli jste se, že společnost užívá testy pro výběr? Čím je organizace vážnější, tím je pravděpodobnější, že se při procesu náboru budete setkávat s testy - což je pochopitelné, protože pouhé pohovory nejsou tak objektivní a přesné, jako testy. Nejprve může být nepříjemné a stresující být testován, ale ve skutečnosti testy mohou být užitečné pro Váš rozvoj: pokud dostanete zpětnou vazbu o svém výkonu, tím můžete docílit vyššího stupně sebepoznání. Je důležité, abyste i na testování přišli vypočatí.

Je možné, že se při výběru setkáte s testem SHL? Naše schopnostní testy můžete vyplnit jako praxe a také obdržíte důkladnou zpětnou vazbu. Cena této služby je 7500 HUF za test.

Více informací o testech obdržíte zde: http://www.peopletest.net/demo a anglicky zde: https://www.shldirect.com/en

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!