Cvičení analýzy a prezentace | SHL Hungary

Cvičení analýzy a prezentace

Tato cvičení měří schopnost kandidáta analyzovat a prezentovat. Úkolem kandidáta je dojít k racionálním závěrům na základě analýzy dostupných informací, pak tyto závěry prezentovat hodnotícím a odpovídat na jejich otázky.

Dle potřeby připravíme videozáznam simulace, který pak zpracujeme dvěma způsoby:

  • Účastníkovi/Účastnici předáme celý záznam, aby sloužil jeho/jejímu rozvoji.
  • Pro zadavatele připravíme zkrácenou verzi (3-5 minut), která ukazuje nejtypičtější momenty simulace. Takovéto video je užitečným doplněním písemné zprávy, protože podává okamžitý a pestrý obraz jak o simulované situaci, tak o kandidátovi a jeho stylu.

no results found

Pokládáte-li tyto informace za zajímavé a užitečné, sdílejte je s ostatními!