Speciális képességtesztek | SHL Hungary

Speciális képességtesztek

Englisch Sprachtest (SVAR)

SVAR ist ein online Instrument, das konsequent, umfangreich und praktisch die Sprachfertigkeit, das Hörverstehen und das Leseverstehen den Kandidaten in der englischen Sprache untersucht.

SVAR untersucht die englischen Sprachkenntnisse der Kandidaten aufgrund von mehreren Aspekten. Die untersuchten Fähigkeiten sind unter anderem:

Allgemeine Fähigkeitstest (Verify Interactive G+)

Dieser Test gehört zu den beliebten Verify Interactive Testen, er untersucht effektiv das kritisches Denken und Problemlösungsfähigkeit der Kandidaten. Er zieht das kollektive Ergebnis von den drei Denkbereichen in Betracht, kann deshalb bei Positionen besonders nützlich werden, wo komplexes Denken nötig ist.

Die drei untersuchten Denkbereiche:

Allgemeine Fähigkeitstest (Next Generation G+)

Dieser Test gehört zu den beliebten Verify Next Generation Testen. Er zieht das kollektive Ergebnis von den drei Denkbereichen in Betracht, kann deshalb bei Positionen besonders nützlich werden, wo komplexes Denken nötig ist.

Die drei untersuchten Denkbereiche:

Angol nyelvtudás teszt (SVAR)

Az SVAR egy olyan online nyelvtudást vizsgáló eszköz, amely következetesen, széleskörűen és gyakorlatias módon térképezi fel a vizsgálati személyek angol beszéd-, hallási és szövegértési készségeit.

A SVAR számos szempont alapján térképezi fel a vizsgálati személyek angol nyelvismeretét. A vizsgált készségek között szerepel:

Általános képességteszt (Next Generation G+)

A Verify Next Generation tesztcsalád népszerű tagja. Három gondolkodási terület együttes eredményét is figyelembe veszi, így különösen hasznos lehet olyan pozíciók esetében, amelyben komplex gondolkodásra van szükség.

A három vizsgált gondolkodási terület:

Általános interaktív képességteszt (Interactive G+)

 A Verify Interactive tesztcsalád népszerű tagja, hatékonyan méri fel a jelöltek kritikus gondolkodását, problémamegoldó képességét. Három gondolkodási terület együttes eredményét is figyelembe veszi, így különösen hasznos lehet olyan pozíciók esetében, amelyben komplex gondolkodásra van szükség.

A három vizsgált gondolkodási terület:

Térbeli gondolkodás teszt

Způsob vyplnění: 
Cíl: 

A teszt azt méri, hogy a kitöltő mennyire képes térbeli alakzatokat elképzelni és felismerni. Ez a képesség különösen nagy jelentőséggel bír minden olyan területen, ahol dolgok térbeli vonatkozásaival kell dolgozni (pl. építészet, szobrászat). Ez a képesség az általános intelligencia egyik fontos összetevője, amely viszonylag független lehet az általános problémamegoldó képességtől, illetve az eddig megszerzett tudásmennyiségtől és így egy újabb területen teszik lehetővé a tehetség azonosítását.

A teszt 20 feladatból áll, és kitöltése általában 15 percet szokott igénybe venni.

Stránky