Adminisztrációs dolgozó | SHL Hungary

Adminisztrációs dolgozó

Verify Interactive G+ teszt

 A Verify Interactive tesztcsalád népszerű tagja, hatékonyan méri fel a jelöltek kritikus gondolkodását, problémamegoldó képességét. Három gondolkodási terület együttes eredményét is figyelembe veszi, így különösen hasznos lehet olyan pozíciók esetében, amelyben komplex gondolkodásra van szükség.

A három vizsgált gondolkodási terület:

RemoteWorkQ

Způsob vyplnění: 
Cíl: 

Remote arbeitet es sich anders – doch es ist schnell zur neuen Normalität geworden. Ihre Mitarbeiter brauchen besondere Unterstützung, wenn sie außerhalb des Büros arbeiten. Wir helfen Ihnen, sicherzustellen, dass ihr Team weiterhin Höchstleistungen erbringen kann. Mit dem berufsbezogenen Persönlichkeitsverfahren OPQ veränderte SHL vor vierzig Jahren die Welt der Eignungsdiagnostik – mit der Entwicklung des RemoteWorkQ tun wir es erneut.

Dotazník práce na dálku

Způsob vyplnění: 
Cíl: 

Každý zaměstnanec pracuje odlišně z domova, takže také potřebuje jiný způsob podpory. V epidemii způsobené koronavirem se domácí kancelář brzy stala běžnou. Naším cílem je, aby zaměstnanci dostávali při své práci adekvátní pomoc, a to i v této změněné situaci. Využili jsme 40 let zkušeností a odborných znalostí k vytvoření nástroje, který poskytuje skutečnou podporu zaměstnancům a organizacím při přizpůsobování se práci z domova.

Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ 5.2) for customer services representatives

This tool is a normative test: the respondent must indicate on a scale of five how much he/she agrees with the individual statements.

Az ügyfél szolgálatában személyiségkérdőív (CCSQ 5.2) értékesítők és ügyfélszolgálatosok számára

Ez az eszköz normatív teszt: a vizsgált személynek minden állításról meg kell mondania, hogy egy ötfokú skálán mérve mennyire igaz rá.

RemoteWorkQ

Způsob vyplnění: 
Cíl: 

Every employee works differently from home, so they also need a different kind of support. In an epidemic caused by COVID-19, the home office soon became commonplace. Our goal is to provide employees with the right help for their work, even in this changed situation. We have used 40 years of experience and expertise to create a tool that provides real support to employees and organizations in adapting to work from home.

Távoli munkavégzés-kérdőív

Způsob vyplnění: 
Cíl: 

Minden munkavállaló másképp dolgozik otthonról, ezért másfajta támogatást is igényelnek. A koronavírus miatti járványhelyzetben a home office hamar általánossá vált. Célunk, hogy a dolgozók a megváltozott helyzetben is megfelelő segítséget kapjanak a munkájukhoz. 40 év tapasztalatát és szakértelmét használtuk fel, hogy olyan eszközt alkothassunk, amely valódi támogatást nyújt a munkavállalóknak és a szervezeteknek az otthoni munkavégzéshez való alkalmazkodásban.

Măsură (images 2) chestionari pentru agenți de vânzări

Combinat cu testul Măsură 1, permite evaluare de 360 de grade. Despre o singură persoană mai multe altele (colegii, prietenii, familia) pot completa acest chestionar, și astfel aflăm nu numai cum se auto-caracterizează persoana, ci și cum o văd alții. Excelent pentru training. 

Măsură (images 2) chestionari pentru reprezentanți servicii clienți

Combinat cu testul Măsură 1, permite evaluare de 360 de grade. Despre o singură persoană mai multe altele (colegii, prietenii, familia) pot completa acest chestionar, și astfel aflăm nu numai cum se auto-caracterizează persoana, ci și cum o văd alții. Excelent pentru training. 

Stránky