Kompetencia kérdőívek | SHL Hungary

Kompetencia kérdőívek

Universal Competency Framework (UCF)

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Die Abkürzung UCF basiert auf der Abkürzung des Universal Competency Framework und dem neuen Kompetenzmodell der SHL Group. Einer seiner großen Vorteile ist, dass es sehr flexibel ist. Der Kompetenzfragebogen kann bearbeitet werden: Auf der Grundlage des Gesprächs mit den Vertretern des Unternehmens, das die Prüfung bestellt, kann man aus den 20 auswählbaren Kompetenzen der 5-10 Kompetenzen auswählen, die am meisten dem Unternehmen interessiert sind. Es verkürzt die Dauer der Untersuchung erheblich.

Komplexní hodnocení manažerských kompetencí (UCF)

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Zkratka UCF znamená "Universal Competency Framework" (Univerzální kompetenční model), což je novým kompetenčním modelem SHL Group. Jednou z jeho výhod je značná flexibilita, tj. kompetenční dotazník lze editovat. Na základě konzultace se zástupci společnosti, která si objednává hodnocení, vybereme z 20 kompetencí těch 5 až 10 kompetencí, které firmu nejvíce zajímá, což podstatně zkracuje dobu vyplňování. Kromě obvyklého hodnocení kompetencí je možné zahrnout i otázky týkající se toho, do jaké míry zkoumaný manažer a jeho nadřízený považují zkoumané kompetence za důležité.

Universal Competency Framework (UCF)

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

It is based on the UCF20 competency model. It provides a holistic 360-degree view of an employee by gathering feedback from the employee’s manager, peers, direct reports, and/or other raters. By offering a wide range of perspectives, 360 feedback gives employees a more thorough understanding of not only their strengths, weaknesses, and development opportunities, but also their impact on others.

Átfogó Vezetői Kompetencia vizsgálat (UCF 360)

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Az UCF rövidítés a Universal Competency Framework (Általános Kompetencia Modell) rövidítése és az SHL Group újabb kompetencia modelljén alapul. Egyik nagy előnye, hogy nagyon rugalmas. A kompetencia kérdőív szerkeszthető: a vizsgálatot megrendelő vállalat képviselőivel való megbeszélés alapján kiválasztható 20 kompetencia közül az a kb. 5-10, amely a vállalatot leginkább érdekli, és ez jelentősen lerövidíti a vizsgálat idejét.

Competențe Manageriale (PMC)

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

PMC facilitează dezvoltare de 360 de grade pentru manageri, bazat pe evaluarea din mai multe perspective a 36 de competențe manageriale. În afară de candidat și alte persoane (colegi, subordonați, manageri, clienți) completează chestionarul. Testul poate fi administrat cu calculator, astfel fiind flexibil. Raportul ușsor de înțeles și generat de calculator este menit pentru manageri (deci candidați) și ajută la identificarea și acceptarea ariilor de dezvoltare. 

Chestionar de competență în serviciul clientului (CCCI) pentru agenți de vânzare

În primul rând pentru selectarea 0i diagnostizarea nevoilor de dezvoltare a lucrătorilor, care sunt în domeniul serviciilor (servicii clienți, vânzări). 

Chestionar de competențe în serviciul clientului (CCCI) pentru reprezentanți servicii clienți

Este recomandat în primul rând la selectarea și descoperirea nevoilor de dezvoltare a reprezentanților servicii clienți, a prestatorilor de servicii sau a agenților de vânzări. 

Dotazníky kompetencí

Dotazníky kompetencí jsou postaveny na poněkud odlišném teoretickém základu než dotazníky osobnosti. Dotazníky kompetencí jsou vždy specifické pro určitou funkci: manažerskou, zákaznický servis atd. Některé projekty provádíme tak, že klient/společnost vypracuje svůj kompetenční model a SHL k tomu připraví patřičný dotazník. Dotazník kompetencí manažerů a Dotazník kompetencí zákaznického servisu v sobě spojují výhody normativního a ipsativního testovacího formátu a mohou být užívány i pro 360° hodnocení.

 

Pages