Fejlesztés | SHL Hungary

Fejlesztés

Work Styles Questionnaire (WSQ)

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 

The Work Styles Questionnaire has been specifically designed to help assess and develop the behaviours associated with successful job performance in the areas of manufacturing and production. It is applicable to a wide range of selection and development activities, ranging from recruitment, one-to-one performance counselling, training needs analysis, through to team building and restructuring. It is basically a version of the OPQ developed specifically for manufacturing and production jobs.

RemoteWorkQ

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Remote arbeitet es sich anders – doch es ist schnell zur neuen Normalität geworden. Ihre Mitarbeiter brauchen besondere Unterstützung, wenn sie außerhalb des Büros arbeiten. Wir helfen Ihnen, sicherzustellen, dass ihr Team weiterhin Höchstleistungen erbringen kann. Mit dem berufsbezogenen Persönlichkeitsverfahren OPQ veränderte SHL vor vierzig Jahren die Welt der Eignungsdiagnostik – mit der Entwicklung des RemoteWorkQ tun wir es erneut.

Dotazník práce na dálku

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Každý zaměstnanec pracuje odlišně z domova, takže také potřebuje jiný způsob podpory. V epidemii způsobené koronavirem se domácí kancelář brzy stala běžnou. Naším cílem je, aby zaměstnanci dostávali při své práci adekvátní pomoc, a to i v této změněné situaci. Využili jsme 40 let zkušeností a odborných znalostí k vytvoření nástroje, který poskytuje skutečnou podporu zaměstnancům a organizacím při přizpůsobování se práci z domova.

Customer Contact Styles Questionnaire (CCSQ 5.2) for Sales Representatives and Customer Services Representatives

This tool is a normative test: the respondent must indicate on a scale of five how much he/she agrees with the individual statements.

Az ügyfél szolgálatában személyiségkérdőív (CCSQ 5.2) értékesítők és ügyfélszolgálatosok számára

Ez az eszköz normatív teszt: a vizsgált személynek minden állításról meg kell mondania, hogy egy ötfokú skálán mérve mennyire igaz rá.

RemoteWorkQ

Style of filling out: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Every employee works differently from home, so they also need a different kind of support. In an epidemic caused by COVID-19, the home office soon became commonplace. Our goal is to provide employees with the right help for their work, even in this changed situation. We have used 40 years of experience and expertise to create a tool that provides real support to employees and organizations in adapting to work from home.

Pages