Verbális tesztek | SHL Hungary

Verbális tesztek

Verbale Fähigkeitstest (Interactive)

Der verbale Fähigkeitstest (Interactive) untersucht, ob der Teilnehmer fähig ist, logische Folgerungen aufgrund gegeben Informationen abzuleiten, die Stärke/Schwäche von Argumenten zu identifizieren, und Situationen, die an Informationen mangeln zu analysieren, daraus Konsequenzen zu ziehen.

Verbaler Fähigkeitstest (Next Generation)

Der verbale Fähigkeitstest (Next Generation) untersucht die Fähigkeit zur Ableitung von logischen Folgerungen aufgrund von bestimmten Informationen – und auch aufgrund von unvollständigen Informationen. Der Test untersucht auch die Identifizierung der Stärke/Schwäche von Argumenten. Die verbale Fähigkeiten und die Textkompetenz sind in den meisten Arbeitsbereichen unerlässlich. Wegen seiner Adaptabilität ist der Test für den meisten Positionen und Stufen geeignet.

Deductive Reasoning (Interactive)

Verify Interactive Deductive Reasoning assessment is designed to measure the ability to draw logical conclusions based on information provided and complete scenarios using incomplete information. It provides an indication of how an individual will perform when asked to develop solutions when presented with information and draw sound conclusions from data. This form of reasoning is commonly required to support work and decision-making in many different types of jobs at many levels.

Verbális képességteszt (Interactive)

A Verbális képességteszt (Interactive) azt méri, hogy képes-e a kitöltő logikus következtetéseket levonni a megadott információk alapján, azonosítani az érvek erősségeit és gyengeségeit, hiányos információjú helyzeteket elemezni és következtetni belőlük.

Verbális képességteszt (Next Generation)

A Verbális képességteszt (Next Generation) a megadott információk alapján való logikus következtetések levonásának képességét, az érvek erősségeinek és gyengeségeinek azonosítását, és a hiányos információk alapján való következtetési képességet méri. A verbális, szövegértési képesség a legtöbb munkakörben elengedhetetlen. A teszt adaptív jellegéből adódóan a legtöbb munkakörhöz és szinten megfelelően alkalmazható.

Verbális Teszt (Graduate) frissdiplomások és szakértők számára

Způsob vyplnění: 
Koho hodláte testovat?: 
Cíl: 

Ez a teszt azt méri, hogy a jelölt, mennyire tud pontos és helyes következtetéseket levonni szövegekből. A megfogalmazott paragrafusokat a célcsoporttól függően a frissdiplomás vagy szakértői munkakörökből vettük ki.

Verbális Teszt (Operational) betanított munkások és szakmunkások számára

Způsob vyplnění: 
Koho hodláte testovat?: 
Cíl: 

Ez a teszt azt méri, hogy a jelölt, mennyire tud pontos és helyes következtetéseket levonni szövegekből. A megfogalmazott paragrafusokat a célcsoporttól függően a betanított munkási, avagy a szakmunkási munkakörből vettük ki.

Online szókincsteszt

Ez a teszt azt méri, a jelölt mennyire képes szavak jelentését azonosítani. Ez a képesség fontos minden olyan helyzetben, amelyben a szóbeli vagy írásbeli kommunikáció kiemelkedő szerephez jut.  A teszt 25 feladatból áll, kitöltése nagyjából 15 percet vesz igénybe. Kilenc szóból kell kiválasztani azt a kettőt, amelyek jelentése a legközelebb áll egymáshoz.

Stránky