Adminisztrációs dolgozó | SHL Hungary | Page 4

Adminisztrációs dolgozó

Seria de Teste pentru Personal (PTB) pentru personal administrativ

Style of filling out: 
Type of test: 
Who do you want to test?: 
Purpose: 

Această baterie de teste populară măsoară abilitățile necesare pentru munca de funcționar. Primele trei teste pot fi completate de absolvenți de școala generală, iar la restul testelor nivelul de educație al candidatului nu contează. 

Dotazník motivace (MQ)

Dotazník motivace doporučujeme pro hodnocení manažerů a expertů. Respondent má o různých výrocích označit, do jaké míry ho motivují při práci. Dotazník může být použit samostatně, ale také jako užitečný doplněk k dotazníkům osobnosti SHL. Jelikož míra motivace může časem a vlivem okolností značně fluktuovat, doporučujeme užívat tento dotazník relativně často.

Pages