Adminisztrációs dolgozó | SHL Hungary | 5. oldal
 
 

Adminisztrációs dolgozó

Test de identificarea semnelor

Candidatul trebuie să identifice dintre seriile de semne compuse din numere și alte caractere cea care este identică cu semnul prezentat. Folosirea testului este recomandată pentru poziții în care verificările, controalele de rutină sunt importante. 

 

Seria de Teste pentru Personal (PTB) pentru funcționari

Kitöltés módja: 
Típus: 

Această baterie de teste populară măsoară abilitățile necesare pentru munca de funcționar. Primele trei teste pot fi completate de absolvenți de liceu, iar la restul testelor nivelul de educație al candidatului nu contează. 

Oldalak