Online | SHL Hungary
 
 

Online

Angol nyelvtudás teszt (SVAR)

Az SVAR egy olyan online nyelvtudást vizsgáló eszköz, amely következetesen, széleskörűen és gyakorlatias módon térképezi fel a vizsgálati személyek angol beszéd-, hallási és szövegértési készségeit.

A SVAR számos szempont alapján térképezi fel a vizsgálati személyek angol nyelvismeretét. A vizsgált készségek között szerepel:

Induktív képességteszt (Interactive)

Az Induktív képességteszt (Interactive) komplex, nem egyértelmű problémák megoldásának képességét vizsgálja, azon belül is, hogy a kitöltő mennyire képes látszólag össze nem illő információk közötti összefüggéseket felismerni, azok alapján helyes következtetéseket levonni és megérteni a különböző információk közötti kapcsolatokat. Hasznos lehet olyan pozícióknál, ahol gyakran kell új koncepciókat és megközelítéseket alkalmazni. 

Numerikus képességteszt (Interactive)

A Numerikus képességteszt (Interactive) a jelöltek numerikus gondolkodását vizsgálja. A kitöltés során a kitöltőknek különböző számításokat kell elvégezniük, valamint gráfok és egyéb kimutatásokat leolvasniuk, és ezek alapján kell levonják a helyes következtetéseket.

Verbális képességteszt (Interactive)

A Verbális képességteszt (Interactive) azt méri, hogy képes-e a kitöltő logikus következtetéseket levonni a megadott információk alapján, azonosítani az érvek erősségeit és gyengeségeit, hiányos információjú helyzeteket elemezni és következtetni belőlük.

Általános képességteszt (Next Generation G+)

A Verify Next Generation tesztcsalád népszerű tagja. Három gondolkodási terület együttes eredményét is figyelembe veszi, így különösen hasznos lehet olyan pozíciók esetében, amelyben komplex gondolkodásra van szükség.

A három vizsgált gondolkodási terület:

Induktív képességteszt (Next Generation)

Az Induktív képességteszt (Next Generation) teszt azt méri, hogy a kitöltő mennyire képes látszólag össze nem illő információk közötti összefüggéseket felismerni, azok alapján helyes következtetéseket levonni és megérteni a különböző információk közötti kapcsolatokat. A logikus gondolkodási képesség a legtöbb munkakörben elengedhetetlen. A teszt adaptív jellegéből adódóan a legtöbb munkakörhöz és szinten megfelelően alkalmazható.

Verbális képességteszt (Next Generation)

A Verbális képességteszt (Next Generation) a megadott információk alapján való logikus következtetések levonásának képességét, az érvek erősségeinek és gyengeségeinek azonosítását, és a hiányos információk alapján való következtetési képességet méri. A verbális, szövegértési képesség a legtöbb munkakörben elengedhetetlen. A teszt adaptív jellegéből adódóan a legtöbb munkakörhöz és szinten megfelelően alkalmazható.

Numerikus képességteszt (Next Generation)

A Numerikus képességteszt (Next Generation) a kitöltők numerikus adatokkal kapcsolatos problémák megoldásának képességét, a megfelelő matematikai módszerek alkalmazásának képességét, valamint a diagramokban, grafikonokban és táblázatokban bemutatott adatok értelmezésének képességét méri. A kitöltőknek különböző számszerű vagy statisztikai adatok alapján kell a helyes döntéseket vagy következtetéseket meghozniuk. A numerikus képesség a legtöbb munkakörben elengedhetetlen. A teszt adaptív jellegéből adódóan a legtöbb munkakörhöz és szinten megfelelően alkalmazható.

Verbális Teszt (Graduate) frissdiplomások és szakértők számára

Kitöltés módja: 

Ez a teszt azt méri, hogy a jelölt, mennyire tud pontos és helyes következtetéseket levonni szövegekből. A megfogalmazott paragrafusokat a célcsoporttól függően a frissdiplomás vagy szakértői munkakörökből vettük ki.

Oldalak